دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی بر ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه صیادی استان بوشهر

علی حاج آقامحمدی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 49-53

چکیده
  استان بوشهر با جمعیتی افزون بر 700 هزار نفر که از نظر جغرافیایی در کنار ساحل گسترده دریایی واقع شده ذخایر و منابع ثروتی عظیمی را در خود جای داده است. و از لحاظ تعداد صیاد و شناور نسبت به سایر استان­ ها ساحلی در ردیف دوم قرار می­ گیرد. در این تحقیق نخست ویژگی­ های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این استان و کم و کیف عملکرد تولیدی آنان در رابطه ...  بیشتر

تحلیلی بر شناخت گیاه اکالیپتوس در ایران و جهان

علی حاج آقامحمدی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 25-32

چکیده
  یکی از مهمترین درختان جنگلی که در عالم گیاهی شهرت بی­نظیری دارد اکالیپتوس است که در مقیاس وسیعی در جهان کاشته شده و توده­های جنگلی انبوهی را تشکیل می­دهد. در جهان امروز که بر اثر بهره­ برداری­ های طولانی و مستمر جهت سوخت و کارهای ساختمانی، و امور صنعتی، درخت، حتی به عنوان سایبان و پناهگاه و زیبایی منظر کمیاب گشته است، غالباً ...  بیشتر