دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیستم پشتیبانی برنامه ریزی (اگر ... چه می شود؟ What if?)

مرتضی اشنه در (مترجم)

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1379، ، صفحه 51-52

چکیده
  سیستم What if سیستمی است متعامل که بر پایه نقشه استوار است. این سیستم از اطلاعات GIS که قبلا تهیه گردیده، یا در حال تهیه هستند، استفاده نموده تا زمینه برای آسان تر شدن و تسریع مهمترین، زمان برترین و مشکل­ ترین جنبه برنامه ­ریزی زمین فراهم گردد. ایسن سیستم یک بسته کامل برنامه­ ای  می باشد که وظایف برنامه­ ریزی را کاهش می­ دهد و این ...  بیشتر

کاربرد GIS در مانورهای نظامی

مرتضی اشنه در (مترجم)

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1378، ، صفحه 48-49

چکیده
  مراکز نظامی بعضی از کشورهای پیشرفته، تکنولوژی GIS را در شبکه گسترده­ ای به نام SIMNET به منظور شبیه سازی میادین جنگی و مانورهای عملیاتی به کار گرفته ­اند و در مراحل مختلف انجام مانورهای نظامی از آن استفاده می­ نمایند. البته انجام این مراحل مختلف ممکن است هم در درون رسته­ های متفاوت به طور مستقل و هم در ارتباط متقابل رسته­ های متفاوت ...  بیشتر