دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
منبع بحرانی آب خاورمیانه

بهرام نجف پور (مترجم)

دوره 9، شماره 34 ، مرداد 1379، ، صفحه 51-52

چکیده
  خاورمیانه یا شرق میانه، ناحیه ­ای است در جنوب غربی آسیا و شمال شرقی آفریقا که شامل ترکیه، ایران، عراق، فلسطین، اردن، لبنان، سوریه و کشورهای شبه جزیره عربستان به علاوه مصر و سودان می ­باشد. پاره ­ای از منابع افغانستان و پاکستان را نیز جزو خاورمیانه محسوب می­ دارند. اصطلاح خاورمیانه در جنگ جهانی دوم به وسیله ارتش انگلستان رواج ...  بیشتر