دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آغاز فصل نوین در مسابقه فضایی

علی جهانی (مترجم)

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1379، ، صفحه 57-60

چکیده
  طی دو دهه اخیر به موازات پیشرفت های فن­ آوری سنجش از دور، اطلاعات ماهواره ­ای کاربرد گسترده­ ای یافته است. توسعه کاربرد داده­ های ماهواره ­ای ضمن این که گامی مهم در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی بشر قلمداد می­ شود دانش ­پژوهان را ملزم به تولید اطلاعاتی با ویژگی­ های طیفی، فضایی، رادیومتری و همچنین تکرار پوشش زمانی مختلف ...  بیشتر