دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ذخیره سازی داده ها

اشرف عظیم زاده (مترجم)

دوره 8، شماره 32 ، بهمن 1378، ، صفحه 17-19

چکیده
  انباشت داده­ ها زمانی تکنولوژی، تخیلات و رویاهای انسان را محدود می­ کرد. اما اکنون همان رویاها به ستیز با تکنولوژی برخاسته­ اند. به اعتقاد «روبرت بار» ما به جای اینکه همواره در پی انباشت داده­ ها باشیم، بایستی یاد بگیریم که چگونه آنها را توزیع و منتشر کنیم. من در ماه­ های اخیر از پیشرفت ­هایی که در امر توسعه بوقوع پیوسته ...  بیشتر

چگونه می توان GIS را سودآور نمود؟

اشرف عظیم زاده (مترجم)

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1378، ، صفحه 43-43

چکیده
  برای دستیابی به منافع مادی از طریق اطلاعات جغرافیایی، افراد متبحر در امر GIS نیازمند آزمودن فرصت­ هایی، جهت افزودن ارزش اطلاعات و همچنین تهیه و تدارک نرم­ افزارها و خدمات گوناگون می­ باشند.  بیشتر

داده ها، اطلاعات و دانش در GIS

اشرف عظیم زاده (مترجم)

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1376، ، صفحه 18-19

چکیده
  توجه بیش از حد ما به داده­های جغرافیایی، گاهی موجب به کار نگرفتن قدرت فوق­العاده سیستم­های تجزیه و تحلیل می­شود که این امر، باعث عدم پیشرفت در این زمینه می­گردد. در  کنفرانس اخیر که تحت عنوان «اطلاعات جغرافیایی» برپا گشته بود، پروفسور Stan Openshaw در بحث آزاد درباره GIS خطاب به حضار، همه کسانی را که در زمینه GIS کاری ارایه ...  بیشتر