دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری تازه استقلال یافته ترکمنستان

فاطمه بهفروز

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1374، ، صفحه 6-16

چکیده
  ترکمنستان قبل از آن که در سال 1925 یکی از جمهوری­ های شوروی بشود قسمتی از ترکمنستان مسلمان بوده (دوبلیچ و  مولر 1990، ص9) جمهوری ­های ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان نیز جزء ترکستان سابق بوده ­اند (روآ، اولیویه، ترجمه منصوری، ص53). این جمهوری چند ملیتی است و ترکمن ها ملیت غالب آن را تشکیل می­ دهند. سایر گروه­ های ملی- ...  بیشتر

خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری های نو استقلال آسیای میانه

فاطمه بهفروز

دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1373، ، صفحه 48-64

چکیده
  جمهوری های نو استقلال آسیای میانه شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان، در این تحقیق از نقطه نظر مسایل جمعیتی و نیروی انسانی آن­ها، مورد بررسی قرار گرفته ­اند.  گروه های قومیتی- ملیتی اصلی این جمهوری ها شامل ازبک ها، تاجیک ها، ترکمن ها، قرقیزها و قزاق ها می­ باشند که پیرو دین اسلام هستند. ترکیبات ...  بیشتر

بیت نت: وسیله ای برای ارتباط بین جغرافیدانان

فاطمه بهفروز

دوره 2، شماره 8 ، بهمن 1372، ، صفحه 54-64

چکیده
  بیت نت شبکه شبکه ارتباطاتی الکترونیکی برای تحصیلات عالیه می­ باشد. خصوصیات عمومی شبکه، خدمات، قابل دسترس بودن بیت نت برای جغرافیدانان دانشگاهی، و استفاده آنها از سیستم در اینجا آزمایش شده ­اند. هر چند بیش از 80 درصد استادان جغرافیا در ایالات متحده آمریکا و کانادا در سازمان­ های تامین شده بیت نتی ، یک بررسی روسای گروه تخصصی انجمن ...  بیشتر