دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مروری بر روش های تفاضلی GPS

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1373، ، صفحه 6-8

چکیده
  سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) یا به طور کامل The Global Positioning System وسیله اصلی تعیین کننده موقعیت در تمام جهان، کلیه ساعات شبانه روز، شرایط جوی مختلفق فضا، دریا و زمین خواهد شد. در حال حاضر 10 ماهواره بلوک1 GPS برای آزمایش سیستم و گیرنده ­های زمین در مدار قرار دارند. بسیاری از این گیرنده ­ها در وراء عمر پیش بینی شده در حال فعالیت هستند. دو ماهواره ...  بیشتر

روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه نقشه برداری

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)

دوره 3، شماره 11 ، آبان 1373، ، صفحه 40-43

چکیده
  این مقاله راجع به تعیین ماتریس وزن مشاهدات از طریق ماتریس وریانس کووریانس مختصات است. در این مقاله روش جدیدی ارائه شده که می­ تواند بر مشکل طراحی «ماتریس معیار مناسب» قایق آید. این روش شبیه سرشکنی کمترین مربعات مشاهدات نقشه ­برداری است، و برحسب اهداف شبکه ­های کنترل، قادر است دقت مورد نیاز را تحت شرایط عملی بوجود آورد، یعنی ...  بیشتر

روش صحرایی کنترل و سرشکنی خطاهای پیمایش

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)

دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1373، ، صفحه 24-29

چکیده
  پیمایش با وجود انعطاف و کارایی، دارای درجه اطمینان پایینی است. در این مقاله استراتژی برای بهبود درجه اطمینان، بدون ایجاد تأثیر نامطلوب بر کارایی آن، ارائه شده است. این استراتژی شامل به کارگیری پیمایش­ های با ایستگاه خارج از مرکزی (خارج از ایستگاهی) است، که محاسبه مقادیر اطمینان و سرشکنی در صحرا با کامیپوتر کوچک دستی صورت می ­گیرد. ...  بیشتر

بکارگیری بردارهای GPS در سرشکنی به منظور متراکم سازی شبکه (توسط T.Vincenty )

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)

دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1373، ، صفحه 44-47

چکیده
  متراکم سازی شبکه­ های ژئودتیک کنونی با بردارهای سیستم تعیین موقعیت جهانی ((GPS مسائلی را طلب می­ کند که در سرشکنی شبکه­ های معمولی مطرح نیست. این مسائل در مراحل سرشکنی همراه با درون یا بی ظاهر می­شوند (که در اینجا راهنمایی و حل آن مطرح شده است). روش پیشنهادی در این مقاله برای نوشتن یک برنامه کامپیوتری عملی به کاررفته است.  بیشتر

ترکیب اطلاعات GPS و ترازیابی دقیق به منظور مطالعه در نشست زمین

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1371، ، صفحه 26-32

چکیده
  مقاله حاضر گزارش کاری است که توسط مولفان مقاله جهت نمایش نشست پوسته زمین در یکی از حوزه­ های نفتی ونزوئلا از طریق ترکیب مشاهدات GPS با ترازیابی دقیق، صورت گرفته است. وسعت این منطقه 50 * 50 کیلومترمربع می باشد. مدل ریاضی به کار برده شده، حاصل از روش دانشگاه نیویرانسوئیک در تحلیل تغییر شکل از طریق مشاهدات ترکیبی GPS و ترازیابی دقیق است. این ...  بیشتر

نکته ای در تعیین آزیموت نجومی دقیق

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1369، ، صفحه 60-62

چکیده
  همچنان که دقت طول ها و زوایای مشاهده شده از عوامل اصلی دقت نهایی یک کار در نقشه­ برداری می­ باشد، توجیه شبکه نیز نقش عمده­ ای را در این میان ایفا می کند. توجیه شبکه نسبت به شمال واقعی، کار ساده­ای بوده دارای مزایای بسیار است. اگر این عمل (توجیه شبکه) با مشاهدات نجومی صورت گیرد، میبایست نقشه ­بردار از تمام منابع خطای موجود در توجیه ...  بیشتر