دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
هیدرولوژی و هیدروگرافی: نگاهی به جغرافیای طبیعی خلیج فارس قسمت دوم

محمدباقر چوخاچی زاده مقدم

دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1373، ، صفحه 5-10

چکیده
  خلیج فارس دریایی است از آبهای گرم به وسعت 000/240 کیلومتر مربع و حجم 6000 کیلومترمکعب که به وسیله تنگه هرمز به دریای عمان مربوط می­شود. طول کرانه­های ایران و خلیج فارس از بندرعباس تا دهانه شط العرب 1259 کیلومتر و طول آن از دهانه اروند رود در شمال غربی تا تنگه هرمز در جنوب شرقی در حدود 805 کیلومتر می­باشد. طول آن از شط العرب تا کرانه­های ...  بیشتر

ژئومورفولوژی: نگاهی به جغرافیای طبیعی خلیج فارس - قسمت اول

محمدباقر چوخاچی زاده مقدم

دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1373، ، صفحه 5-11

چکیده
  حرکات پوسته زمین را می­ توان به دو دسته کلی حرکات کوهزایی و خشکی ­زایی تقسیم کرد. حرکات کوهزایی به آن دسته از حرکات پوسته اطلاق می­ شود که سبب تغییر شکل سریع توده­ های عظیم سنگ ها می ­شود و مدت زمان تأثیر آن در مقیاس زمین شناسی کوچک و شدت آن زیاد است این گونه حرکات سبب ایجاد گسله ­ها، چین­ ها و کوه ها می­ شود. حرکات خشکی­ ...  بیشتر