دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی رودخانه بوانات

صمد عبدی؛ محمد حسین رامشت

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 64-70

چکیده
  با توجه به اینکه تحولات اقلیم بخصوص تحولات اقلیمی دوران چهارم همواره چهره زمین را دستخوش تغییر کرده است شناسایی و ردیابی آثار این تحولات مقوله‌ای مهم برای ژئومورفولوژیست‌ها محسوب می‌شود. یکی از مهمترین شواهد تغییرات وتحولات اقلیمی دوران چهارم وجود آثار یخچال‌های طبیعی  باقی مانده از این دوره می‌باشد.  در این مقاله به شناسایی ...  بیشتر

توزیع فضایى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپایگان

محمد حسین رامشت؛ رقیه نیکبخت

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 89-93

چکیده
  شهرستان گلپایگان و منطقه اطراف آن به دلیل قرار گرفتن در زون سنندج - سیرجان و همچنین رسوبات رودخانه ‏اى دوران چهارم زمین‏ شناسى بیشتر شامل سنگ ‏هاى دگرگونى و برونزدهاى توده ‏هاى آذرین ناشى از عملکرد نیروهاى درونى است. وجود این برونزدها باعث ایجاد ذخایر معدنى متنوع در این شهرستان مانند معادن سرب و روى صالح پیغمبر، سنگ چینى گدار ...  بیشتر

روش هاى ریاضى ارزیابى گالى

محمد حسین رامشت؛ لیلا گرجی؛ مژگان انتظاری

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 16-19

چکیده
  بیش از نیم قرن است که فن‏آورى پیش‏ بینى و مدل ‏سازى فرسایش خاک به عنوان ابزار ارزشمندى در طراحى حفاظتى، طرح‏ هاى مهندسى و توسعه تحقیقات به کار برده مى ‏شود. این فن‏آورى در بردارنده معادلات ریاضى است که تخمین‏ هایى از متغیرهاى وابسته فرسایش (تلفات خاک، تولید و نشست رسوب) را به صورت تابعى از متغیرهاى مستقل (چهار فاکتور اصلى، ...  بیشتر