دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارائه مدلFCD محلی جدید مبتنی بر آستانه گذاری محلی به منظور برآورد تاج پوشش جنگل در مناطق بزرگ

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44580

چکیده
  مدل نگارگر انبوهی تاج‌پوشش جنگلی (FCD) یکی از روش­ های مرسوم سنجش از دوری در ارزیابی تراکم جنگل است. دو ضعف بزرگ این مدل عدم امکان پیاده­ سازی برای سنجنده ­های فاقد باند حرارتی و دقت مکانی پایین نتایج حاصل از آن در جنگل­ های جلگه­ ای بخصوص در محدوده های مطالعاتی بزرگ مقیاس می­ باشد. هدف اصلی این پژوهش گسترش و بهبود این مدل بر ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه داده های پلاریمتریک دوگانه سنجنده Sentinel1-A و TerraSAR-X در بهینه سازی شاخص پراکندگی دامنه به منظور بهبود الگوریتم تداخل سنجی PSInSAR

سعید آزادنژاد؛ یاسر مقصودی مهرانی

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36611

چکیده
  داده‌های  پلاریمتریک، یک منبع  اطلاعاتی  اضافی  در  تداخل ‌سنجی  راداری  محسوب  می‌شوند  که  می‌توانند  با  کمک  بهینه‌سازی  پلاریمتری   با  الگوریتم ‌های  مختلف  تداخل ‌سنجی  راداری  ترکیب  شده  و منجر  به  بهبود  کارایی  این  الگوریتم ‌ها  شوند.  ترکیب ...  بیشتر