دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت هشتم و آخر) فناوری فضایی -ایران

محمد حسن نامی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 29-33

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‌ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‌ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‌نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‌هاى فضایى کشور، حوزه‌هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى فضایى، ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت هفتم): فناوری فضایی - بخش سوّم

محمد حسن نامی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 20-24

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت هاى فضایى کشور، حوزه هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى فضایى، مباحث ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت ششم) فناورى فضایى - بخش دوم

محمد حسن نامی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 21-26

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و  فعالیت های فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت پنجم) فناورى فضایى

محمد حسن نامی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 19-24

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏ هاى فضایى کشور، حوزه‏ هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت چهارم) کارکردهاى فضا

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، ، صفحه 22-28

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ‏ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏ هاى فضایى کشور، حوزه‏ هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت سوم) رژیم حقوقى فضا

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 29-34

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‏ ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏هاى فضایى کشور، حوزه‏ هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

فضا، بُعد چهارم قدرت (قسمت دوم) رژیم حقوقى فضا

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 30-35

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ‏ى فضا در کشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‏ نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‏ هاى فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

ساختار فضا (قسمت اوّل)

محمد حسن نامی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 45-47

چکیده
  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ‏ى فضا در کشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‏ ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى ‏نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت هاى فضایى کشور، حوزه ‏هاى تخصصى سنجش از دور و تصویربردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى ...  بیشتر

دیتا سنترهاى(1) اطلاعات مکان محور هدف قابل توجه هکرها (2)

محمد حسن نامی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 18-25

چکیده
  مرکز داده یا دیتا سنتر حاوى بیشترین اطلاعات مکانى با ارزش بوده و میزان قیمت آن در مورد برخى از دیتا سنترها مانند سایتهاى IGN فرانسه (Institute Geography National) و یا  OSانگلیس (Ordance Survey) و یا NIMA آمریکا (National Imagery Mapping Agency) بین چهار تا دوازده میلیارد دلار تخمین زده مى‏ شود. لذا با اهمیتى که اطلاعات موجود در این مراکز داده دارند، بدون شک این گونه سایت‏ها ...  بیشتر

نقشه بردارى گسیختگى گسل 22 مه 2004 زمین لرزه ایران(1) (با قدرت MW=6.2) با استفاده از تصاویر ماهواره

محمد حسن نامی (مترجم)

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، ، صفحه 13-16

چکیده
  زمین لرزه‏ اى با قدرت 2/6 ریشتر (6.2 MW) در تاریخ 28 مه 2004 در البرز مرکزى شمال ایران (فیروزآباد - کجور) در ساعت، 46:08:17 به وقت محلى به وقوع پیوست. بیشتر مراکز تحقیقاتى زمین لرزه، مرکز این زمین لرزه را نزدیک آبادى فیروز آباد (با عرض 36.283و طول 51.616جغرافیایى) در یک عمق 3/28 کیلومترى گزارش نمودند. منطقه فیروز آباد - تویر (Firozabad-Tovir) بخش کوچکى از سلسله جبال ...  بیشتر