دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
واکاوی تغییر توزیع فراوانی بارش روزانه پایگاه آفرودیت در ایران

اسماعیل نصرآبادی

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 67-79

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13508

چکیده
  واکاوی تغییرات ویژگی‌های بارش روزانه در برنامه‌ریزی منابع آب و الگوهای کشت اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، تغییرات برازنده‌ترین توزیع فراوانی و فراسنج‌های آن در طی زمان بررسی می‌شود. به این منظور از داده‌های بارش روزانه شبکه‌بندی شده پایگاه داده بارش آفرودیت خاورمیانه به ابعاد 25/0      25/0 درجه طول / عرض جغرافیایی استفاده ...  بیشتر

پایگاه های داده شبکه ای بارش

اسماعیل نصرآبادی

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 83-88

چکیده
  دسترسی به داده‌های عناصر اقلیمی یکی از پیش نیازهای اساسی در هر مطالعه اقلیمی به شمار می­‌آید. در گذشته داده‌های پیمونگاه­های سازمان­‌های  هواشناسی و مؤسسات وابسته به آن مرسوم‌ترین و قابل اعتمادترین داده‌ها برای مطالعات اقلیمی محسوب می‌شد و استفاده از داده‌های بارش پیمونگاه‌ها پارادایم مسلط در بین اقلیم‌شناسان به شمار ...  بیشتر

اَبَرگازهای گلخانه ای پنتافلورید سولفورو تری فلوئور و متیل؛ یک اَبَر گاز گلخانه ای

اسماعیل نصرآبادی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 30-34

چکیده
  CF3SF5 گازی گلخانه‌­ای با توان گرم‌کنندگی 18000 برابر دی اکسیدکربن بیشترین توان عملکرد گلخانه­‌ای را دارد. این گاز به نور کافت(2)، واکنش با یون­‌های عمومی و صنعتی اتمسفر مقاوم است اما تحت شرایطی، واکنش آن با یون‌های مثبت یونسفر و با هردوی پیوند الکترونی و پروتونی مشاهده شده است. دوره زندگی آن بین 800 تا 1000 سال (گاهی تا 3200 سال) تخمین ...  بیشتر

زندگی با تغییرات جهانی گرم شدن اقلیم

اسماعیل نصرآبادی

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1382، ، صفحه 58-61

چکیده
  بررسی سیر تحول زندگی بشر در طول قرن­های متمادی حکایت از آن داره که نوع زندگی و معیشت، خصوصیات فیزیولوژیکی و بدنی، نوع سکونتگاه­ ها و میزان وابستگی به آن و... در عرصه­ های مختلف کره زمین متفاوت از یکدیگر بوده است، بدون تعصب و بدور از جبر جغرافیایی، نمی­ توان نقش عوامل طبیعی و اقلیم را در زندگی انکار کرد. بنابراین هرگونه تغییر در ...  بیشتر