دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ محمد رئوف حیدری فر

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 185-194

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44601

چکیده
     پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در سال­ های اخیر در طرح ­ها و برنامه­ های شهری مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در طرح ­های جامع شهری این موضوع شامل ضوابط مشخصی در مورد مکان یابی کاربری ­ها و مقاوم سازی بناها می ­باشد که می ­تواند برای هر شهری مورد استفاده قرار گیرد. شهر کرمانشاه نیز با توجه به موقعیت خود ...  بیشتر

فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی

محمد رئوف حیدری فر؛ حمیدرضا جلیلیان

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 88-96

چکیده
  مرز عامل اصلى در تعریف سرزمین و از پایه‌هاى اساسى علم جغرافیاى سیاسى مى‌باشد؛ اما به همراه بحث‌هاى زیاد در ارتباط با مرزهاى باز در اتحادیه‌ى اروپا، امروزه ما نیز شاهد مباحث مرززدایى در چارچوب سرزمین زدایى  هستیم. گرچه جهان گرایان- که از طیف وسیعى نیز برخوردارند- از وجود روند ثابت مرززدایى براى آینده دور خبر مى‌دهد ولى ما هم اکنون ...  بیشتر