دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی حساسیت دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی ها و ترسالی ها در مناطق خشک و نیمه خشک؛ مطالعه موردی: دشت سیستان ایران

فاطمه فیروزی؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 163-179

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36621

چکیده
  هدفی که این مطالعه در پی دست یافتن به آن است واکنش دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در یکی از دشت‌های خشک ایران یعنی دشت سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان است. برای بررسی حساسیت این دو شاخص به خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها به دو پایگاه داده‌ای مختلف نیاز بود. اول پایگاه تصاویر  NDVI وEVI سنجنده مادیس ماهواره ترا برای ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در پهنه های آب و هوایی غرب و شمال غرب ایران

تقی طاوسی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31475

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در گستره غرب و شمال غرب ایران است. به منظور طبقه بندی آب و هوا، بررسی تغییرات مقدار بارندگی، ضریب خشکی در پهنه‌های آب و هوای غرب و شمال غرب ایران از آزمون معناداری من کندال و شاخص برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) استفاده شده است. در این راستا، عناصر آب و هوایی دما و بارندگی ...  بیشتر

ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28892

چکیده
  شناسائی و استخراج طول دوره‌های خشک در نواحی خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین استفاده از مدل‌های پیش‌یابی تغییرات اقلیمی برای بررسی رفتار پارامترهای اقلیمی در آینده امری اجتناب ناپذیر است. زیرا با شناخت رفتار زمانی- مکانی عناصر اقلیمی مانند بارش، قادر خواهیم بود شدت اثرات عوامل مخرب محیطی را کاهش دهیم. در این پژوهش ...  بیشتر

تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده دمای حداکثر روزانه بر روی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

محسن عباس نیا؛ تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ حسین توروس

دوره 25، شماره 97 ، خرداد 1395، ، صفحه 29-43

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.20134

چکیده
  شناخت و ارزیابی تغییرات اقلیم در دهه‌های آینده با هدف برنامه‌ریزی محیطی مناسب در جهت سازگاری و کاهش اثرات آن امری کاملاً ضروری است. در این پژوهش نیز تغییرات دمای حداکثر روزانه بر روی کشور ایران در دو دوره زمانی (70-2041 و 99-2071)و بر اساس خروجی دو مدل گردش عمومی جو Hadcm3و CGCM3 تحت سناریوهای انتشار موجود ( A1B, A2, B1 , B2) مورد بررسی مقایسه‌ای قرار ...  بیشتر

پایش پویا از فرایندهای طوفان گرد و غباری با استفاده از داد ه های چند زمانه ای MODIS

تقی طاوسی؛ محمود حسین زاده کرمانی

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 92-95

چکیده
  در سال‌های اخیر فراوانی طوفان‌های گرد و غباری افزایش یافته است. طوفان‌های گرد وغباری می‌توانند در تغییر اقلیم مؤثر بوده و سبب خسارات و زیان‌های بزرگ به جوامع بشری گردند. پایش بلایا  بطور صحیح یک نیاز خیلی ضروری می‌باشد. در این مقاله فرایندهای طوفان‌های گرد و غباری که در آوریل 2006 اتفاق افتاده‌اند، پایش گردیده است. بر حسب ویژگی‌های ...  بیشتر

تحلیل آماری و پیش بینی یخبندان های زودرس شهرستان خاش طی دوره آماری 1387-1365

تقی طاوسی؛ محسن آرمش

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 28-30

چکیده
  از دیدگاه هواشناختی،  اگر کمینه دمای روزانه به زیر صفر درجه سلسیوس تنزل یابد، یخبندان حادث شده است. این مقاله با هدف پژوهش جهت پیش‌بینی و روندیابی یخبندان‌های زودرس پاییزه شهرستان خاش انجام شده است. برای مطالعه یخبندان‌های زودرس، تاریخ اولین روز یخبندان  دوره آماری از سال 1365 تا 1387 بررسی شد. احتمالات  و دوره‌های بازگشت شروع ...  بیشتر

روند تغییرات اقلیمی و جغرافیای سواحل

تقی طاوسی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1378، ، صفحه 18-25

چکیده
  مناطق ساحلی به دلیل داشتن شرایط طبیعی برای زندگی، همچون وجود خاک­ های حاصل خیز ناشی از ترکیب آبرفت، رودخانه ­ها، آب فراوان، اعتدال هوا، دسترسی به ذخایر و راه­ های تجاری دریایی و... از قدیم الایام مورد توجه بشر قرار گرفته و پس از انقلاب صنعتی و در پی آن گسترش مبادلات تجاری جهانی و توسعه ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و رونق صنعت ...  بیشتر