دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی

دوره 28، شماره 109 ، خرداد 1398، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.35648

چکیده
  تغییر اقلیم جزء ذاتی همه اقلیم موجود در کره زمین است که به شکل نوسان یک ساله، افت ‌و خیز دهه‌ای تا دگرگونی چند دهه تا سده‌ای می‌باشد. هدف این پژوهش واکاوی اثر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّیایران است. از این‌رو داده‌های دما، فشار سطح دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل، مرکز پیش‌بینی جوی میان‌مدت اروپا (ECMWF) برای دوره‌ای ...  بیشتر

برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 141-153

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23202

چکیده
  برآورد دقیق و به موقع تبخیر و تعرق تأثیری بسزا و حیاتی در برنامه ریزی منابع آب و کشاورزی دارد. در این پژوهش، به برآورد میزان تبخیر و تعرق گیاه نیشکر در استان خوزستان پرداخته شده و داده های مورد استفاده شامل دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی از بدو تأسیس ایستگاه های سینوپتیک تا سال 2014 بوده است. بدین منظور در ابتدا مقادیر تبخیر ...  بیشتر

شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران

مهدی مدیری؛ زهرا علی بخشی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی

دوره 21، شماره 84 ، اسفند 1391، ، صفحه 7-20

چکیده
   به منظور شناخت سامانه­ های همدیدی مؤثر در ایجاد یخبند ان­های متوسط و شدید شهر تهران و نیز چگونگی تبدیل یخبندان متوسط و شدید به یکدیگر، واکاوی همدیدی یخبندان با استفاده از نقشه­های سطح متوسط دریا و تراز های850 و700 هکتوپاسکال در دورة آماری 45 ساله (2005-1961) انجام شد. نتایج همدیدی نشان داد که تبدیل یخبندان متوسط به شدید تا فرین به دلیل ...  بیشتر

پهنه‏ بندى اقلیم کشاورزى کشت توت‏ فرنگى با استفاده از سامانه‏ ى اطلاعات جغرافیایى (مطالعه موردى:استان مازندران)

فرامرز خوش اخلاق؛ محسن سلطانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 32-38

چکیده
  یکى از ارکان اولیه در برنامه‏ ریزى‏ هاى کشاورزى، تعیین و شناسایى واحدهاى اقلیم زراعى است. یک واحد اقلیم زراعى عبارت از واحدهایى است که عوارض زمینى و عناصر اقلیمى در آن ها به صورت واحدى یکپارچه در نظر گرفته شده و هر واحد م ى‏تواند، خصوصیات متفاوتى را دارا باشد. در این راستا شرایط ایستگاه سارى به عنوان منطقه نمونه کشت توت فرنگى در ...  بیشتر

تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ سعید احمدی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 24-29

چکیده
  خشکسالى از جمله مهمترین مخاطرات طبیعى است که به صورت آرام و خزنده عمل مى‏ کند. این پدیده ناشى از فرآیندهاى آب و هوایى است و شدت و فراوانى آن تا حدودى به موقعیت جغرافیایى محل بستگى دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگى اتفاق مى ‏افتد. به منظور مطالعه و بررسى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ هاى ایستگاه خوى، داده ‏هاى 32 ساله ...  بیشتر

نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا - گردشگرى

جعفر معصوم پور؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 26-30

چکیده
  عموما قابل قبول است که آب و هوا یکى از منابع اصلى گردشگرى یک منطقه مى‏ باشد. لیکن فرض بر این است که نقش آن در تعیین استعداد منطقه براى گردشگرى بدیهى بوده و بسیار شفاف است. در عبارت عمومى‏ تر درباره اثرات آب و هوا بر گردشگرى یا نقشى که در آن بازى مى‏ کند، دانش نسبتا کمترى وجود دارد. به علاوه در خصوص تأثیرگذارى اقتصادى و یا اهمیت آب ...  بیشتر

مکان‏ یابى نیروگاه خورشیدى با توجه به پارامترهاى اقلیمى

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن؛ رضا برنا

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 75-80

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از آمار 33 ساله (2003 - 1970) فراسنج ‏هاى تابش، ابرناکى و باد به امکان‏ سنجى استقرار نیروگاه خورشیدى در مناطق خشک ایران اقدام گردیده است. در ادامه با در نظر گرفتن ایستگاه یزد به عنوان مناسب‏ ترین مکان جغرافیایى جهت استقرار نیروگاه خورشیدى، ایستگاه‏هاى مناطق مجاور آن همچون اصفهان، کرمان، زاهدان از نظر رژیم تابش ...  بیشتر

مطالعه آمارى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ ها در غرب میانه ایران

روح اله اوجی؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 39-42

چکیده
  از جمله ویژگی هاى اصلى سامانه کره زمین تغییرات آب و هوایى است که در اثر آن در مقیاس زمانى کوتاه و بلند مدت عناصر آب و هوایى مثل دما و بارش دچار نوساناتى مى‏ شود. این نوسانات در برخى نواحى جهان شدید بوده و موجب اختلال در اکوسیستم ‏هاى طبیعى مى‏ گردد. خشکسالى از نوسانات آب و هوایى مى‏ باشد که بسیارى از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را ...  بیشتر

سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 42-46

چکیده
   در این‏ مقاله‏ پدیده‏ خشکسالى‏ سه‏ ایستگاه ‏استان ‏فارس ‏براساس‏ سه ‏شاخص  SIAP,PNPI,RAI مورد بررسى قرار گرفته است. بعد از محاسبه ضرایب شاخص ‏هاى‏ خشکسالى ‏براى ‏سه‏ ایستگاه‏ مذکور، با توجه ‏به ‏نرخ‏ رشد شاخص ‏ها، ضریب تغییرات، همبستگى و نرخ روند شاخص ‏ها به مقایسه هر یک از شاخص‏ها در ایستگاه هاى ...  بیشتر