دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
برنامه ریزی مکانی - زمانی ارائه خدمات حمل و نقل شهری عمومی با استفاده از مدل های مکان مبنا مطالعه موردی: ایستگاه های اتوبوس منطقه 6 تهران

نجمه نیسانی سامانی؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا عابدی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47883

چکیده
  رشد و توسعه شهرها در سال ‌های اخیر و به ‌تبع آن افزایش جمعیت شهرها، مشکلات عدیده ا ی را برای ساکنان به وجود آورده است که از آن جمله معضلات ایجاد شده در حمل ‌و نقل است.حمل ‌و نقل و جابجایی انسان و کالا فعالیتی مهم برای هر جامعه انسانی به شمار می ‌آید و تأثیرات عمده ‌ای بر روی الگوهای زندگی و تعاملات اجتماعی مردم خواهد داشت.  ایستگاه ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه کارایی الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی برای تفکیک کاربری های اراضی مشابه - مطالعه موردی: اراضی فضای سبز و شالیزار شمال ایران

محمد کریمی فیروزجایی؛ امیر صدیقی؛ نجمه نیسانی سامانی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40474

چکیده
  بکارگیری ویژگی‌‌های بهینه در الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی، بر دقت نتایج حاصل از طبقه‌بندی تأثیرگذار می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت‌های تصاویر هایپریون و لندست و مقایسه کارایی الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی جهت تعیین ویژ‌گی‌های بهینه برای تفکیک اراضی فضای سبز و شالیزار می‌باشد. در این مطالعه ...  بیشتر

تهیه نقشه پتانسیل نیروگاه های خورشیدی مبتنی برمفهوم ریسک مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

سامان نادی زاده شورابه؛ نجمه نیسانی سامانی؛ یعقوب ابدالی

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 129-147

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37512

چکیده
  انرژی خورشیدی از پاک‌ترین، قابل دسترس‌‌ترین و ارزان‌‌ترین انرژی‌‌های جهان است که استفاده از آن اثرات منفی کم‌تری بر محیط زیست می‌‌گذارد. تعیین مکان مناسب برای احداث و استفاده از تکنولوژی‌‌های خورشیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف از این تحقیق، انتخاب مناطق بهینه احداث نیروگاه‌‌های خورشیدی با لحاظ کردن مفهوم ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS

علی کاظم زاده؛ نجمه نیسانی سامانی؛ علی درویشی بلورانی؛ آرا تومانیان؛ احمد پوراحمد

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33565

چکیده
  زندگی در شهرهای امروزی در تعامل با شرایط مختلف محیطی، اجتماعی اقتصادی، زیرساختی، بهداشتی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی شکل می‌ گیرد. حاصل این تعامل، کیفیت زندگی شهری را شکل می ‌دهد. به طور کلی کیفیت زندگی با دو دیدگاه عینی[1] و ذهنی[2] ارزیابی شده است.  تحقیقات انجام شده در این زمینه عمدتا در قالب مطالعات اجتماعی و در مقیاس‌ های جغرافیایی ...  بیشتر

تلفیق معیارهای کیفی و کمی با استفاده از مدل های مکان مبنا به منظور مسیریابی بهینه ی خودروهای اورژانس در محیط های شهری

مصطفی خیراللهی؛ سعید نادی؛ نجمه نیسانی سامانی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24805

چکیده
  خودروهای اورژانس شهری با توجه به حساسیت مأموریت خود، همواره برای رسیدن به مقصد به دنبال کمترین زمان ممکن هستند. با توجه به پیچیدگی و گستردگی حمل و نقل و ترافیک در شهرهای بزرگ، عوامل و پارامترهای متعددی علاوه بر مسافت، در زمان رسیدن یک خودروی اورژانس به مقصد تأثیرگذار هستند که این پارامترها می‌توانند کیفی یا کمی و پویا یا ایستا باشند. ...  بیشتر

ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه

نجمه نیسانی سامانی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13503

چکیده
  راهیابی یکی از مهمترین فعالیت های روزمره افراد در یک محیط شهری است. سیستم های اطلاعات مکانی هدایت کاربر از متداول ترین خدماتی هستند که افراد را در پیمودن مسیرهای مختلف با اهداف گوناگون راهنمایی می کنند. چالش اصلی اینگونه سیستم ها ارائه اطلاعات راهیابی بصورت بافت آگاه است. مکان، زمان و شناسه فرد از جمله بافت های اولیه به شمار رفته و ...  بیشتر