دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر)

حمید بحیرایی؛ رحیم سرور؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا فرجی راد

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22138

چکیده
  تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه نفوذ آن‌ها، به‌مرور منجر به تغییرات مختلف در عرصه‌های گوناگون آن‌ها می‌گردد. تغییرات ساختار جمعیتی (مهاجرت روستا-شهری، تخلیه جمعیتی روستاها و ....) و تغییرات ساختار کارکردی و اقتصادی (متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید کشاورزی و گسترش ...  بیشتر

راهبردهای برنامه ریزی، جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: روستای ابیانه)

بهمن کارگر

دوره 23، شماره 90 ، شهریور 1393، ، صفحه 81-73

https://doi.org/10.22131/sepehr.2014.12169

چکیده
  گردشگری روستایی از جمله انواع گردشگری است که هر روز مشتاقان بیشتری می یابد و انتظار می رود نقاط روستایی در آینده به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری تبدیل شوند.موضوعی که بسیاری از کشورها از این طریق توانسته اند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. از این رو در مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک SWOT شاخص های مؤثر در توسعه گردشگری ...  بیشتر

ارزیابی اجتماعی حلقه مفقوده طرح های توسعه کشور با تأکید بر طرح های توسعه جامعه شهری، روستایی و عشایری

بهمن کارگر؛ حمید بحیرایی؛ محمد علی رجایی ریزی

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 91-93

چکیده
  وضع جاری در حوزه‌های اقتصاد، جامعه، فرهنگ یا مفهوم و ماهیت ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست می‌تواند از جهات مختلف نامطلوب تشخیص داده شود و از همین رو اقداماتی برای بهبود این وضعیت انجام گیرد. بر همین اساس است که صورت‌های مختلف توسعه نظیر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و یا توسعه سیاسی پدید می‌آید.   اما آن صورتی از توسعه که در نظر ...  بیشتر

گردشگرى و آسیب ‏هاى اجتماعى، اقتصادى، زیست محیطى و...

بهمن کارگر

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 11-19

چکیده
  چنانچه سیاست‏هاى توسعه گردشگرى به نحوى مطلوب، برنامه ریزى و سامان دهى شود، مى‏ تواند راهى براى آشنایى مردم هر کشور با نحوه ‏ى زندگى سایر ملل و همچنین عقاید، آداب، عادات، سنن و خلاصه فرهنگ‏ ها و خرده فرهنگ ‏هاى دیگر کشورها به شمار آید. در این فرآیند با ایجاد امکانات مبادلات فرهنگى و تعاملات اجتماعى، زمینه‏ هایى فراهم مى‏شود ...  بیشتر

حاشیه‏ نشینى و امنیت

بهمن کارگر

دوره 16، شماره 64 ، بهمن 1386، ، صفحه 8-10

چکیده
  امروزه گسترش بى رویه‏ ى حاشیه ‏نشینى یکى از مشکلات عمده و اساسى در امر مدیریت شهرى است که نمى‏ توان نسبت به آن بى تفاوت بود. از آنجا که حاشیه بر متن تأثیر مستقیم دارد، اتفاقات سال‏هاى اخیر نشان داده، افرادى که در حاشیه کلانشهرها ساکن شده ‏اند و در بیش‏تر موارد از شهرهاى کوچک‏تر و حتى کشورهاى اطراف مهاجرت(1) نموده ‏اند، با ...  بیشتر

اکولوژى محیطى و رشد صنعت گردشگرى (اکوتوریسم و ژئوتوریسم)

بهمن کارگر

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، ، صفحه 11-21

چکیده
  گسترش شهرنشینى از علل مهم شکل‏ گیرى گردشگرى قلمداد  می گردد. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت‏هاى خاصى را براى ساکنانش به وجود آورده و ادامه ‏ى چنین روندى باعث مى‏ گردد که انسانها به دنبال گریزگاهى باشند که خود را براى مدتى از معضلات دست و پاگیر زندگى شهرى رها ساخته، و زمانى را به تفریح و تفرّج و ترمیم قواى تحلیل رفته ...  بیشتر

جغرافیا و توسعه‏ ى گردشگرى

بهمن کارگر

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، ، صفحه 44-52

چکیده
  گسترش شهرنشینى از علل مهم شکل‏گیرى گردشگرى قلمداد مى‏گردد. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت‏هاى خاصى را براى ساکنانش به وجود آورده و ادامه چنین روندى باعث مى‏گردد که انسانها به دنبال گریزگاهى باشند که خود را براى مدتى از معضلات دست و پاگیر زندگى شهرى رها ساخته، و زمانى را به تفریح و تفرّج و ترمیم قواى تحلیل رفته اختصاص ...  بیشتر

محله گرایى و امنیت

بهمن کارگر

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 19-25

چکیده
  شهر مدرن مملو از ناامنى و آسیب هاى اجتماعى است. تأمین امنیت شهرى که در فضاى باز و گسترده در ابعاد ده ها کیلومتر گسترش بى‏ قواره و بى‏ حد و مرز پیدا کرده است، اگر امرى محال نباشد اما مشکل به نظر مى‏ رسد. به همین دلیل شهرهاى بزرگ که ابعاد انسانى را پشت سر گذاشته‏ اند و دچار انواع تزاحمات و بى‏ قاعده‏ گى شده‏اند موجب بروز و ظهور ...  بیشتر