دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران - مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران

نعمت حسین زاده؛ علیرضا استعلاجی؛ تهمینه دانیالی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، ، صفحه 139-159

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47886

چکیده
  شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیده ‌های انسان ساخت هستند.  به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای مقابله بابحران،احتمال بروز خسارات جانی و مالی بالا است. در این بین مباحث شهرسازی و ارتباط آن با مدیریت بحران از موضوعات مهم و قابل تأمل مبحث خطرپذیری بافت ‌های فرسوده شهری می ‌باشد.  این امر همواره دغدغه‌ هایی را در میان ...  بیشتر

راهکارهاى بررسى و تحلیل تغییرات کاربرى اراضى با تأکید بر سنجش از دور و با تحلیل کاربرى بر روى ناحیه گرگان

مجید ولی شریعت پناهی؛ سید رحیم مشیری؛ علیرضا استعلاجی؛ شکراله محمدی؛ جمیله فتوحی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 48-52

چکیده
  هدف اصلى این تحقیق، اهمیت تغییرات کاربرى اراضى شهرستان گرگان با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور مى‏ باشد. در واقع سنجش از دور در بسیارى از زمینه ‏هاى علمى و تحقیقاتى کاربردهاى گسترده ‏اى دارد. امکان تصویربردارى دوره ‏اى مرتب و نیز امکان ارسال بى وقفه تصویرهاى ماهواره‏اى دو عامل بسیار مهم در استفاده از اطلاعات ماهواره‏ا ...  بیشتر