دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
تحلیل تغییرات زمانی و پایداری پلانفرم آبراهه رود نکا - مازندران

محمد مهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی؛ محسن نبی زاده بهنمیری

دوره 31، شماره 124 ، اسفند 1401، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.555968.2881

چکیده
  تغییرات الگوی رودخانه، یکی از مهم‌ترین مسائل مهندسی رودخانه است که فعالیت‌ها و سازه‌های عمرانی را در حاشیه رودخانه‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه نکارود برای یک دورة ۳۵ساله بین سال‌های 1364 تا 1399 از شهر نکا تا محل اتصال رودخانه به دریای خزر است. در پژوهش حاضر رودخانه نکا ...  بیشتر

روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى

رضا اسماعیلی؛ محمدمهدی حسین زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 77-80

چکیده
  استفاده از داده ‏هاى زمین‏ شناسى با توجه به پیشرفت هاى اخیر در هیدرولوژى دیرینه سیلاب، به عنوان مکملى براى نگرش هاى هیدرولوژیکى متداول مورد نیاز است. به علت وجود ابهامات در استفاده صرف از آمار کاربردى در مطالعات سیل، استفاده از داده‏ هاى زمین‏ شناسى مانند رسوب ‏شناسى، چینه‏ نگارى و ترکیب آنها با علوم دیگر مانند ژئومورفولوژى ...  بیشتر

لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى

رضا اسماعیلی (مترجم)

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 21-28

چکیده
  خط سیرهایى ارائه شده‏ اند که به صورت پیشنهادى توالى حوادث دست اندرکار در تشکیل نهشته‏ هاى لسى را نشان مى‏ دهند، که هم نهشته‏ هاى فرضى و هم نهشته‏ هاى چین مرکزى، مجارستان، نیجریه و تونس را شامل مى ‏شوند. این خط سیرها، نقش بالقوه و ارتباط متقابل بین انواع مکانیسم‏ هاى تولید سیلت را در تشکیل لس تشریح مى نمایند. در استفاده از ...  بیشتر