دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
بررسی و پهنه بندی آسایش اقلیمی گردشگری استان گیلان با استفاده از شاخصTCCI

حدیثه سبزی سرخنی؛ عبدالله فرجی؛ حسین عساکره

دوره 31، شماره 124 ، اسفند 1401، ، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.550060.2855

چکیده
  عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تاثیر می­ گذارند که یکی از مهم­ترین آن­ها آب و هوا است. آب و هوا به عنوان یکی از مهم­ترین منابع پایه محلی در صنعت گردشگری نقش ایفا می­ کند. آگاهی از آسایش اقلیمی، نقش مهمی را در زندگی انسان و فعالیت­ های او بازی می­ کند و آسایش فیزیولوژیکی ارتباط تنگاتنگی با فاکتور­های آب و هوایی دارد. از این رو ...  بیشتر

واکاوی مقدار و فراوانی بارش روزانه­ ی غرب - جنوب غرب ایران در رابطه با فعالیت کم فشار دریای سرخ طی دوره ی آماری 2016-1979

حسین عساکره؛ سکینه خانی تملیه

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254787

چکیده
  بارندگی یک عنصر مهم و تأثیرگذار بر جوامع و فعالیت‌­های انسانی است؛ به‌طوری‌که امروزه رکن اصلی مطالعات در کلیه برنامه‌­ریزی­‌های محیطی و اقتصادی به‌شمار می‌رود. نظر به اهمیت این عنصر اقلیمی، در پژوهش حاضر تلاش شده است که تغییرات مقدار، فراوانی بارش روزانه­‌ی غرب، جنوب‌غرب ایران طی دوره‌ی آماری (2016- 1979) ارزیابی شود. در ...  بیشتر

اطلاعات جغرافیایی
شبیه سازی دمای بیشینۀ ایستگاه سینوپتیک قزوین با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل CanESM2

حسین عساکره؛ آوا غلامی

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 25-41

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246103

چکیده
  تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و خشکسالی­‌های اخیر طی سال‌های گذشته از جمله مهم‌ترین نگرانی­‌های بشر در امور مدیریت و برنامه‌­ریزی مبتنی بر دانسته‌­های اقلیمی به‌حساب می‌آید. یکی از روش‌های بررسی تغییرات اقلیمی، استفاده از مدل‌های اقلیمی و ریزمقیاس‌نمایی است که امروزه این امر با استفاده از مدل‌های هوشمند و تجربی نظیر ...  بیشتر

ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

حسین عساکره؛ حدیث کیانی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31472

چکیده
  افزایش گرمایش جهانی به عنوان یکی از مسائل عمده جهانی در قرن حاضر مطرح است. به همین دلیل بررسی و ارزیابی روند آن برای انسان اهمیت دارد، از این رو شبیه‌سازی این متغیر اقلیمی ‌برای درک آینده بشر می‌­تواند راهگشا باشد. روش‌های مختلفی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی‌وجود دارد که معتبرترین آن‌ها استفاده از داده‌های مدل ...  بیشتر

مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی

یونس خسروی؛ حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27458

چکیده
  بررسی روابط مکانی داده‌های محیطی به عنوان یکی از مهمترین اهداف آمار فضایی برای تحلیل الگوهای فضایی و درک وابستگی‌های فضایی به حساب می‌آید. در این راستا تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی (ESDA) به خوبی توانسته است روش‌هایی را برای تمایز بین الگوهای فضایی تصادفی و غیرتصادفی فراهم آورد. لذا مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از ESDA به تبیین ...  بیشتر

مدل سازی تعداد روزهای بارش سالانه بر اساس رطوبت نسبی و دمای سالانه «مطالعه موردی ایستگاه زنجان»

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 13-17

چکیده
  پدیده ‌های اقلیمی پیچیده‌ اند. منظور از پیچیدگی این است که پدیده دارای علل متعددی می ‌باشد. روابط متقابل عناصر اقلیمی و همچنین عناصر و عوامل اقلیمی منجر به کاربرد روش‌ های آماری از جمله روش ‌های آماری چند متغیری در بررسی‌ های اقلیمی شده است. یکی از این کاربردها، بررسی و پیش بینی روابط عناصر و عوامل اقلیمی است. کاربرد روش‌ های آماری ...  بیشتر

بررسى تأثیر دما و رطوبت نسبى بر روى بارش طى دهه ‏هاى اخیر (مطالعه موردى: ایستگاه زنجان)

حسین عساکره؛ سهیلا ملکی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 7-12

چکیده
  دما و بارش دو مهّم متغیر اقلیمى مى‏باشند که در زندگى و فعالیت‏ هاى افراد تأثیر به سزایى دارند. این دو عنصر، در حالت کلى داراى تغییرات وابسته به هم مى‏باشند. در این تحقیق، میزان همبستگى میان دما و بارش، به وسیله ضریب همبستگى خطى پیرسون تعیین مى‏شود. وجود یا عدم وجود رابطه خطى بین دما و بارش نیز آزمون گردید. همچنین تأثیر همزمان دما ...  بیشتر

تحلیل تصادفات جاده ‏اى با رویکرد اقلیمى (مطالعه موردى: جاده اهواز- سوسنگرد)

حسین عساکره؛ محمد سواری

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 92-96

چکیده
  طبق آمار موجود هر ساله هزاران نفر در تصادفات جاده‏ اى جان خود را از دست داده و یا معلول مى‏ گردند. عوامل متعددى ممکن است در بروز تصادفات نقش داشته باشند که از جمله این عوامل به مشکلات ناشى از طراحى هندسى جاده، شرایط محیطى و عوامل انسانى اشاره نمود. از میان عوامل محیطى که ایمنى و پایدارى حمل و نقل را تحت تأثیر قرار مى‏ دهند مى ‏توان ...  بیشتر

نوسانات اقیانوس اطلس شمالى

حسین عساکره

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، ، صفحه 20-24

چکیده
   هیچ منطقه‏ اى از نظر اقلیمى مستقل نیست، بلکه الگوى اقلیمى غالب در یک منطقه، منطقه دیگر را نیز تحت تأثیرخود قرار مى ‏دهد. زیرا با وجود اختلاف اقلیمى بین مناطق مختلف و بخصوص مناطق حاره و مناطق برون حاره، رابطه سیستماتیک جوى بین آنها وجود دارد و تغییراتى که مثلاً در منطقه حاره به وجود مى‏آید. سبب شکل‏ گیرى اختلافات جوى بین مناطق ...  بیشتر