دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مجموعه کتاب های جهان اسلام - کتاب اوّل: کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا؛ «مراکش»

سید یحیی صفوی

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 2-17

چکیده
  مجموعه کتاب های جهان اسلام به مطالعه تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان اسلام به ویژه مناطق استراتژیکی همچون شمال آفریقا، غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا در سال‌های 2010 به بعد، پرداخته است. هم اکنون، بیش از یک سال از نهضت‌های بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان و شجاع و کهن مصر، لیبی، یمن و بحرین می‌گذرد و عموم مردم ...  بیشتر

وحدت جهان اسلام آینده ‏هاى همگرایى جهان اسلام (قسمت چهارم)

سید یحیی صفوی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 11-17

چکیده
  با تکیه بر شناسایى ظرفیت‏ ها و توانمندى‏ هایى که مقوم همگرایى در جهان اسلام هستند و در مقابل عوامل واگرایانه ‏اى که در جهت تهدید پیوستگى جهان اسلام حرکت مى‏ کنند و با توجه به لزوم پرداختن به آینده و تلاش براى ساختن آن در جهت تأمین منابع جهان اسلام، در این مقاله به بررسى مفهوم آینده اندیشى و ورود آن به عرصه‏ ى مباحث علمى پرداخته ...  بیشتر

وحدت جهان اسلام عوامل مؤثر در ایجاد واگرایى، مقوم همگرایى و کانون‏ هاى همگرایى و واگرایى جهان اسلام (قسمت سوم)

سید یحیی صفوی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 10-14

چکیده
  به لحاظ سیاسى، جهان اسلام مى‏ تواند براى خود نقش یک قدرت جهانى را تعریف نماید و بدین ترتیب زمینه‏ اى را فراهم آورد که منافع کلیه کشورهاى اسلامى عضو از ناحیه تعریف و تأسیس «اتحادیه ‏ى کشورهاى اسلامى» حاصل آید. روایى و پایایى چنین نقش و جایگاهى به دلایل ذیل است: بهره‏ مندى جهان اسلام از کانون ‏هاى معتبر براى ایجاد قدرت؛ داشتن ...  بیشتر

وحدت جهان اسلام عوامل مؤثر در ایجاد همگرایى (قسمت دوم)

سید یحیی صفوی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 9-15

چکیده
  موضوع همگرایى در جهان اسلام و نیاز به اتفاق نظر میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامى در عصر حاضر است. وحدت مسلمانان در حال حاضر که جهان اسلام در حساس ‏ترین مراحل حیات خود قرار دارد، از اصلى‏ ترین ایده‏ ها و راه‏ حل‏ هاى پیشنهادى براى رویارویى با چالش‏ هاى پیش رو است. وحدت اسلامى امرى است که همواره در تاریخ تفکر سیاسى ...  بیشتر

چشم ‏انداز آینده (قسمت اول)

سید یحیی صفوی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 9-19

چکیده
  مانایى، پایایى و پویایى هر مکتب و اندیشه ‏اى به عوامل مختلف و متعددى بستگى دارد. از جمله مهم ‏ترین این عوامل رفتار پیروان و معتقدان آن مکتب است. به عبارت روشن‏ تر، کنش و عمل پیروان یک مکتب بر پویایى و پایایى آن مکتب تأثیر بسزایى دارد. مکتب اسلام از بدو پیدایش تاکنون روشنایى و نور را براى پیروان خود به ارمغان آورده است، این مکتب با ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت پنجم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش سوم - موقعیت ژئوپلیتیکى و ژئواستراتژیکى جهان اسلام

سید یحیی صفوی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 10-14

چکیده
  منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏ گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏ هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است. اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى ‏دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ اند، این ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت چهارم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش دوم - جغرافیاى انسانى

سید یحیی صفوی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 9-15

چکیده
  منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى ‏گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏ هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است. اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ا ند، این ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت سوم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش اول - جغرافیاى طبیعى

سید یحیی صفوی

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 13-18

چکیده
  منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است. اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ اند، این ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام چشم ‏انداز آینده - قسمت دوم

سید یحیی صفوی

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 9-12

چکیده
  اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا ربُّکُمْ فَاعْبُدوُنِ سوره انبیا، آیه 92   چکیده منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام چشم انداز آینده - قسمت اول

سید یحیی صفوی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 13-17

چکیده
  منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏ گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت ‏هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است. اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده ‏اند، این ...  بیشتر

خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت سوم)

سید یحیی صفوی

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 10-14

چکیده
  خلیج فارس داراى موقعیت جغرافیایى برجسته ‏اى است. شرایط طبیعى از جمله کمى عمق، شورى آب و تبخیر زیاد از یک سو و ارتباط محدود با آبادی هاى آزاد جهان از طرف دیگر باعث برقرارى اکوسیستم ویژه‏اى گردیده که مجموعه حیاتى داخل خلیج فارس و سواحل آن را شکل مى ‏دهد. خلیج فارس از گذشته‏ هاى دور تا کنون به عنوان یکى از مهمترین مناطق استراتژیکى ...  بیشتر

خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم)

سید یحیی صفوی

دوره 15، شماره 60 ، بهمن 1385، ، صفحه 26-31

چکیده
  خلیج فارس داراى موقعیت جغرافیایى برجسته‏ اى است. شرایط طبیعى از جمله کمى عمق، شورى آب و تبخیر زیاد از یک سو و ارتباط محدود با آبادی هاى آزاد جهان از طرف دیگر باعث برقرارى اکوسیستم ویژه‏اى گردیده که مجموعه حیاتى داخل خلیج فارس و سواحل آن را شکل مى‏ دهد. خلیج فارس از گذشته ‏هاى دور تا کنون به عنوان یکى از مهمترین مناطق استراتژیکى ...  بیشتر

خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول)

سید یحیی صفوی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 6-9

چکیده
  خلیج فارس داراى موقعیت جغرافیایى برجسته ‏اى است. شرایط طبیعى از جمله کمى عمق، شورى آب و تبخیر زیاد از یک سو و ارتباط محدود با آبادی هاى آزاد جهان از طرف دیگر باعث برقرارى اکوسیستم ویژه‏اى گردیده که مجموعه حیاتى داخل خلیج فارس و سواحل آن را شکل مى‏ دهد. خلیج فارس از گذشته ‏هاى دور تا کنون به عنوان یکى از مهم ترین مناطق استراتژیکى ...  بیشتر

اشاره ‏اى به ملاحظات جغرافیایى کشورهاى همجوار

سید یحیی صفوی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 6-9

چکیده
  آشنایى با شرایط و موقعیت جغرافیایى کشورهاى همجوار از جهات مختلفى چون، تأثیر متقابل عوامل جغرافیایى (طبیعى و انسانى)، موقعیت مکانى و نسبى سرزمین­ هاى دولت­ هاى همسایه، نوع حکومت و تعهدات بین‏ المللى، منطقه‏ اى و حضور در پیمان­ هاى سیاسى نظامى و وابستگى به قدرت هاى استکبارى، امرى ضرورى است . همچنین موارد با اهمیتى، ازجمله؛ مشترکات ...  بیشتر

مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و دوم)

سید یحیی صفوی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 7-8

چکیده
  همه عالم به غیر از اشیاء و پدیده‏ هاى درون آن را فضا مى‏ گویند. زمین، جو و اجرام فلکى و کهکشان راه شیرى و کهکشان ها درون فضا جاى گرفته‏ اند. بسیارى از دانشمندان فیزیک، فضا را به دو بخش تقسیم کرده‏ اند: الف) فضاى نزدیک که از هشتاد کیلومترى زمین شروع و تا نزدیکى کره ماه ادامه دارد. فضاى اطراف زمین را فضاى درونى(نزدیک) مى‏نامند که منطقه ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و یکم)

سید یحیی صفوی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 7-8

چکیده
  نیروهاى نظامى‏ درحال حاضر فعالیت هاى خود را بر فضاى نزدیک محدود مى‏ کنند و درهمین فضاى نزدیک به اجراى مأموریت هاى خود مى‏ پردازند. ازاین رو آشنایى با مفاهیم جدید عوامل جغرافیایى فضایى جهت نیاز مانور در محیط مدل سازى امرى ضرورى است. در بررسى عوامل جغرافیایى فضایى،طى مقالات مقدمه ‏اى بر جغرافیاى نظامى در قسمت هاى نوزدهم و بیستم ...  بیشتر

مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم)

سید یحیی صفوی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 11-13

چکیده
  فضایى که در فراسوى آسمان آبى قرار دارد، کاملاً تیره و سیاه است. زیرا نور در هواى رقیق یا در خلاء محض نمى‏ تواند پراکنده شود. در فضا سکوت مطلق حکمفرماست، هر چقدر هم سرعت فضاپیما زیاد باشد باز هم صدایى از آن در فضا بلند نمى ‏شود. طنین صوتى و امواج ضرب ه‏اى و گویش در فضا تأثیرى ندارد. عوامل جغرافیایى در فضا مفهومى متفاوت پیدا مى‏ نمایند. ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت نوزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 12-14

چکیده
  نیروهاى نظامى درحال حاضر فعالیتهاى خود را به فضاى نزدیک محدود مى‏ نمایند و در همین فضاى نزدیک زمین است که به اجراى مأموریتهاى حساس و مهم شناسایى، مراقبت، دستیابى به هدف، ردیابى، مخابرات، ناوبرى، هواشناسى، فعالیتهاى پزشکى، مأموریتهاى رسیدگى و تحقیق در محیطى کاملاً متفاوت از زمین، دریا یا هوا دست مى‏ زنند. عوامل مختلف جغرافیایى ...  بیشتر

مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت هجدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 5-8

چکیده
  شبکه ارتباطى و راه هاى دسترسى از مهمترین عناصر مورد توجه جغرافیاى نظامى است، طبقه‏ بندى شبکه ارتباطى، نوع دسترسى و شرایط مناسب حمل و نقل جابه‏ جایى نیروى انسانى و باربرى از یک سو، دسترسى مطمئن به خطوط ارتباطى و مسیرهاى عبورى پل ها، گذرها، تنگه‏ ها، تونل ها و ساختمان راه ها از طرف دیگر از اهمیت فوق ‏العاده‏ اى برخوردارند. وضعیت ...  بیشتر

مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1383، ، صفحه 6-10

چکیده
  پل­ ها، گذرها، فری­ ها، تونل ­ها و زیرگذرها رابط ­های سست و ضعیفی هستند و می­ توانند خطوط ارتباطی خطرناکی در زمان جنگ یا در زمان صلح باشند و در نتیجه برای دسته­ بندی و شناسایی آنها باید به مشخصه­ های آن توجه خاصی مبذول داشت.  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت شانزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، ، صفحه 17-19

چکیده
  متخصصین بمباران هوایى که از نظرجنگهاى شهرى دیدگاه بسیارمتفاوتى با متخصصین جنگهاى خیابانى متعارف و متخصصین عمملیات نیروهاى ویژه دارند، دوگزینه اصلى یا ترکیبى از آن دو را مطرح وترویج مى‏ کنند. گزینه(B) بمباران دقیق اهداف گزینشى است که باتخریب آن اهداف توانایی ها واستعدادهاى نظامى ‏رقیب تنزل پیداخواهد کرد. گزینه(A) به بمباران متعارف ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت پانزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 7-9

چکیده
  جنگهاى شهرى قیام­ هاى مردمى، نهضت‏ هاى مقاومت و نیز تروریست‏ها درون محیط شهرى رشد و نمو پیدا مى‏ کنند و در کوچه و پس کوچه‏ هاى آنها توان و استعداد آنها تقویت مى ‏شود و فن‏آورى برتر در برابر آنها ناکام و عقیم مى‏ گردند، زیر انیروهایى که درصدد مبارزه با این گونه جنگهاى نامنظم و چریکى در شهرها هستند، درمى‏ یابند که دستیابى ...  بیشتر

مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهاردهم)

سید یحیی صفوی

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1382، ، صفحه 10-13

چکیده
  در روزگاران قدیم، شکست و پیروزی برای اهالی یک شهر به منزله مرگ و زندگی بود. کسی نمی­ دانست در صورت تسلیم چه سرنوشتی در انتظارش است، زیرا فاتحان آزاد بودند به هرکاری که دلشان خواست دست بزنند. در طول تاریخ فاتحانی را می­ توان دید که به محاصره شهرها پرداختند و با فریب و نیرنگ مدافعان شهرها را از ایستادگی و مقاومت برحذر می­ داشتند یا ...  بیشتر

مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت سیزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 9-11

چکیده
  نقاط یا مناطق اسکان شهری دلالت بر قطعاتی از زمین دارد که تراکم جمعیت در آنها برابر یا بیش از سیصد نفر در کیلومتر مربع است و متوسط ساختمانها دست کم یک ساختمان در هر هکتار می­ باشد. این تعریف کلیه شهرک­ های کوچک، حومه شهری و نیز شهرهای کوچک و بزرگ با اشکال متفاوت، خواه در مجاورت یکدیگر و یا در فواصل دوری از یکدیگر قرار داشته  باشند، ...  بیشتر

مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 5-8

چکیده
  جغرافیای نظامی یکی از شاخه ­های علوم جغرافیایی می ­باشد که کلیه اثرات طبیعی، فرهنگی (انسانی) و زیست محیطی را بر سیاست­ ها برنامه­ ها و طرح­ های نظامی و عملیات رزمی/ پشتیبانی در سطح جهانی، منطقه ­ای و محلی مورد بررسی قرار می­ دهد. جغرافیای نظامی علمی است که تأثیر عوامل جغرافیایی یک کشور یا یک را در حرکت­ های نظامی بیان می­ ...  بیشتر