دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کارکرد اقتصادی زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

سید رامین غفاری

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 35-42

چکیده
  مقاله پیش رو با هدف تبیین ارتباط بین کارکرد اقتصادی زنان روستایی با وضعیّت توسعه پایدار نقاط روستایی به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش از روش‌های اسنادی، پرسشنامه‌ای و مشاهده‌ای استفاده شده است، مدل آماری تجزیه به مؤلفه‌­های اصلی و اقتباس از مدل (پی، اس، آر) الگوی معمول در طبقه‌بندی وتحلیل داده‌ها است. جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

بررسی پدیده سد معبر در پیاده روهای شهری (مطالعه موردی: شهرکرد- خیابان ملت)

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه

دوره 21، شماره 84 ، اسفند 1391، ، صفحه 121-132

چکیده
  پیاده و پیاده­ روها به عنوان دو عنصر پویا و پایا در فضای شهر، جزء لاینفک زندگی شهری در شهرهای پیشرفته جهان به شمار می­آیند و پیاده­ روی به عنوان یک فعالیت مفرح و لذت بخش، سهم قابل توجهی از اوقات شهروندان درشهرهای مختلف دنیا را به خود اختصاص داده است. توجه بیش از حد به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضای پیاده و پیاده­ ...  بیشتر

رادیکالیسم در جغرافیا

سید رامین غفاری؛ زهرا قاسمی؛ مهدی حیدریان

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 84-87

چکیده
  در سالهای اخیر مکاتب مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر آشکار و عمیقی بر مباحث جغرافیایی گذاشته اند و تفکرات جدیدی را ایجاد نموده اند. رادیکالیسم نیز یکی از این مکاتب می باشد که توانست با ارائه رویکردی ساختارشکنانه در جهت حل هر چه بیشتر مسائلی که فضا بدان دچار بود عمل نماید و زدودن بسیاری از روندهای تثبیت شده در جغرافیا را ...  بیشتر

عوامل و موانع مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم (مطالعه موردى: استان چهارمحال و بختیارى، دشت اردل)

سید رامین غفاری؛ محمد علی ترکی هرچگانی؛ معصومه ترکی هرچگانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 16-21

چکیده
  هدف کلّى این مقاله بررسى و تحلیل برخى از عوامل و موانع اجتماعى- اقتصادى مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم بوده است. تحقیق از نوع کاربردى و به روش پیمایشى با انتخاب یک نمونه تصادفى ساده بین 100نفر از زارعین بهره‏ بردار دشت اردل به انجام رسیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ‏اى بوده و روایى آن براساس نظر ...  بیشتر

تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 49-54

چکیده
  امروزه گردشگرى بعنوان صنعتى پاک در دنیاى مدرن و پست مدرن قادر است تا با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملّى نقشى مهم و مؤثر در توسعه ‏ى پایدار جوامع انسانى ایفا نماید. براین مبنا مقاله‏ ى حاضر در راستاى پاسخ به پرسش‏ هایى چند، برآن است تا به کمک مطالعات کتابخانه‏ اى و تجزیه و تحلیل آخرین آمار رسمى ارائه شده از سوى مراجع معتبر ملّى ...  بیشتر

تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 25-27

چکیده
  محدودیت منابع و تنگناهاى مکانى - فضایى در پهنه سرزمین، به طور عام و حوزه ‏هاى شهرى به طور خاص، به همراه افزایش جمعیت ‏هاى انسانى، ایجاب مى‏ کند تا با رویکردى آمایشى مبادرت به ساماندهى نظام فضایى در سکونتگاه هاى انسانى (شهرى - روستایى) نمود. شناخت و سعى در برقرارى تعادل و توازنى منطقى در نظام شبکه شهرى از جمله راهبردهاى مؤثر در ساماندهى ...  بیشتر

گردشگرى و توسعه پایدار شهرى

سید رامین غفاری

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، ، صفحه 29-34

چکیده
  به طور کلى توسعه پایدار شهر مرهون تعاملات پایدار، سازنده و نظام وار انسان با انسان (در ابعاد مختلف) و انسان با محیط (در بعد طبیعى - واکولوژیکى) آن مى‏ باشد. تعاملاتى که بر اثر آن در طول زمان شهر، از نظر زیست محیطى قابل سکونت، از نظر اقتصادى با دوام، از نظر اجتماعى همبسته و از نظر کالبدى زیبا ودیدنى مى‏ گردد. براین اساس مقاله پیش رو بر ...  بیشتر

ماهیت علم جغرافیا

سید رامین غفاری

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 56-60

چکیده
  بى‏ گمان جغرافیا یکى از کاربردى‏ ترین علوم در جهان امروز و در عین حال منزوى و تا حدى ناشناخته در کشور ما تلقى مى‏ شود. ذهنیت و شناخت اکثریت مردم نسبت به این علم درحد تعاریف و ماهیت صرفا توصیفى مربوط به قرون 17 میلادى و پیش از آن مى‏ باشد. بسیارى از مردم حتى بدیهى‏ ترین و ابتدایى‏ ترین تعریف جغرافیا را نمى‏ دانند، این در حالى ...  بیشتر

کنکاشی در مفهوم فضا و ساماندهی نظام فضایی سکونتگاه های روستایی

سید رامین غفاری

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1380، ، صفحه 44-48

چکیده
  فضا و ساماندهی فضایی از جمله مباحثی است که حدوداً از دهه 1950 وارد ادبیات جغرافیایی جهان گردیده است. - عدم تعادل در توسعه شهر و روستا و بهره ­مندی از مزایای آن. - جامع نگری به ابعد مختلف طبیعی، اقتصادی- اجتماعی و کالبدی در حل مسائل و معضلات جوامع انسانی. - عدم پاسخگویی ساختار و سازمان فضایی قلمروهای جغرافیایی خاص به ویژه در مناطق روستایی ...  بیشتر