دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تجزیه و تحلیل لندفرم ‏ها براساس عکس هاى هوایى و نقشه ‏هاى توپوگرافى مثال هاى موردى از آذربایجان

معصومه رجبی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 62-68

چکیده
  بررسى حاضر کوششى در جهت ارائه لندفرم هاى مشخص و ویژه از شمال غرب ایران است. لازم به توضیح است در این بخش از ایران، اشکال ساختمانى، توسعه قابل ملاحظه دارند و در عین حال شواهد متعدد و جالب از اشکال اقلیمى نیز یافت مى‏شود. ضمناً عکسهاى هوایى در بررسی هاى عوامل و پدیده‏ هاى دینامیک ژئومورفولوژى مانند حرکت توده‏ هاى مواد از جمله لغزشها، ...  بیشتر

ملاحظاتی در تجزیه و تحلیل توپوگرافی لندفرم ها

معصومه رجبی

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 50-52

چکیده
  نقشه ­های توپوگرافی ابزار و وسیله مهم در امر تجزیه و تحلیل لندفرم­ ها (اشکال زمینی) به شمار می ­آیند. با استفاده از نقشه ­های مجهز به منحنی­ های میزان می­ توان انواع مختلف اشکال زمینی مربوط به سیستم ­های شکل­ زایی را بررسی نمود. نقشه­ های توپوگرافی و خطوط منحنی میزان ترسیمی در این نقشه­ ها، تصاویر دوبعدی از نمایش ناهمواری­ ...  بیشتر

نقشه کشی ژئومورفولوژی

معصومه رجبی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 7-12

چکیده
  به طورکلی از جمله تعاریف ارائه شده در خصوص نقشه عبارت از ترسیم تصاویر قسمتی از سطح زمین یا تمامی سطح زمینی با مقیاس معین بر روی یک صفحه صاف و افقی است. از طرف دیگر ژئومورفولوژی علمی است که در ارتباط با بررسی لندفرم ­ها یا اشکال ناهمواری ­های سطح زمین خصوصاً از نظر پیدایش و فرایندهای مختلف به وجود آورنده آن می­ باشد و مطالعات ژئومورفولوژی ...  بیشتر