دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پایش تغییرات رطوبت خاک در تالاب هورالعظیم و ارتباط آن با طوفان‌های گرد و غبار در جنوب غرب ایران

مهدی صداقت؛ حمید نظری پور

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 133-145

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44598

چکیده
    رطوبت خاک نقش مهمی در تبادل ماده و انرژی میان سطح زمین و جو دارد. کمبود یا فقدان رطوبت خاک، به عنوان یکی از عوامل شتاب دهنده به ایجاد و گسترش کانون ‌های گرد و غبار شناخته می‌ شود. تالاب هورالعظیم در جنوب غرب ایران، در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف با تنش‌های آبی مواجه بوده است. هدف از این بررسی، پایش تغییرات زمانی-مکانی رطوبت خاک ...  بیشتر

ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28892

چکیده
  شناسائی و استخراج طول دوره‌های خشک در نواحی خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین استفاده از مدل‌های پیش‌یابی تغییرات اقلیمی برای بررسی رفتار پارامترهای اقلیمی در آینده امری اجتناب ناپذیر است. زیرا با شناخت رفتار زمانی- مکانی عناصر اقلیمی مانند بارش، قادر خواهیم بود شدت اثرات عوامل مخرب محیطی را کاهش دهیم. در این پژوهش ...  بیشتر

شناسایى تیپ ‏هاى همدید هواى ایستگاه طبس در طول دوره آمارى (1383-1364)

جواد خوشحال؛ حمید نظری پور

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 21-24

چکیده
  در این پژوهش داده‏ هاى یازده متغیر اقلیمى (سمت باد، سرعت باد، دماى خشک، دماى‏ تر، رطوبت نسبى و فشار ایستگاه) براى ساعت 9GMT که به وقت رسمى ایران معادل 30:12 مى ‏باشد و متغیرهاى حداقل دما، حداکثر دما، مقدار بارش کل، میزان تبخیر و ساعات آفتابى ایستگاه طبس در طى سال‏ هاى 1383-1364 را بررسى کرده ‏ایم، که بدلیل نزدیکى به میانه اقلیمى روز، ...  بیشتر