دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دورکاوى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت سوم

مهدی مدیری

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، ، صفحه 2-7

چکیده
  تبدیل  داده های ماهواره‏ اى به فرمات بردارى مستلزم طبقه ‏بندى و تفسیر اطلاعات سطح پایین با حفظ دقت اندازه ‏گیرى و جزئیات فضایى است. در صورتى که راسترى نمودن یک نقشه که با داده ‏هاى ماهواره ‏اى مطابقت و سازگارى داشته باشد به مفهوم تجزیه و تنزل اطلاعات کارتوگرافى سطح بالاست. از این رو در ترکیب و مجتمع سازى داده‏ هاى تصویر ...  بیشتر