دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ شهاب شفیعی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 237-252

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33581

چکیده
  دراین پژوهش یکی ازسنگین ­ترین و فراگیرترین بارش های استان کرمانشاه (روزهای 27 تا 30 اکتبر 2015)  با هدف شناخت سازوکارهای مؤثر بر رخداد اینگونه رویدادهای فرین بررسی شد.جهت بررسی شرایط همدید و ترمودینامیک این پدیده داده ‌های روزانه بارش روزهای  25 تا 31 اکتبر 2015استخراج و به منظور شناخت چگونگی ورود سیستم‌ های سینوپتیک به منطقه از متغیرهای ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی امواج گرما و سرما در سواحل جنوبی دریای خزر

الهام قاسمی فر؛ سمیه ناصرپور

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28899

چکیده
  پایداری دوره امواج سرد (گرم) با به همراه داشتن روزهای حدی بسیار سرد (گرم)، اثرات زیان باری بر تمامی جنبه‌های زندگی از جمله کشاورزیو اکولوژی دارند.یک موج گرما (سرما) یک دوره گرم (سرد) است که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد که به ترتیب  با رطوبت بالا وبادهای سرد شدیدهمراه است و با آستانه‌های متفاوتی قابل تعیین است. در این مطالعه ...  بیشتر