دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پیش ­بینی روند توسعه شهری به سمت مناطق مخاطره­ آمیز با استفاده از تصاویر چندزمانه؛ مطالعه موردی: شهر مریوان

شیرین محمدخان؛ حمید گنجائیان؛ سمیه شهری؛ امیرعلی عباس زاده

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36615

چکیده
  با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی گسترش نواحی سکونتگاهی روند رو به رشدی داشته است. این گسترش سبب افزایش حرکت نقاط جمعیتی به سمت مناطق مخاطره­‌آمیز ژئومورفولوژیکی شده است که می‌­تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. بر این اساس هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روند تغییرات نواحی سکونتگاهی شهر مریوان در طی سال­‌های 1992 تا 2017 و همچنین ...  بیشتر

مد ل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری - مطالعه موردی: شهرقائم شهر

کاوه جعفرزاده؛ غلامرضا سبزقبایی؛ شهرام یوسفی؛ ستار سلطانیان

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 209-222

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33577

چکیده
  تغییرات ساختار شهری همواره یکی از مهم ترین عواملی بوده که انسان از طریق آن محیط زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به نقش محیط  زیست در زندگی بشر، باید اطلاع دقیقی از چگونگی تغییر محیط  زیست و روند تغییرات آن ها به دست آید. با پیش  بینی تغییرات ساختار شهری، می  توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییرات را ...  بیشتر

آشکارسازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور

محمدرحیم رهنماء؛ محمد اجزاشکوهی؛ بهنام عطا

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28900

چکیده
  توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه‌های توسعه‌ی شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه‌های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر می‌باشد. تغییرات پوشش سرزمین و توسعه شهرها سبب تخریب زیستگاه‌های طبیعی و کاهش تنوع زیستی شده است، یکی از روش‌های مورد استفاده برنامه‌ریزان جهت کنترل روند تغییرات پوشش سرزمین ...  بیشتر