دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مدل سازی تراکم غلظت آلاینده ازن و اکسید نیتروژن در جی آی اس و مقایسه این غلظت آلاینده ها با پروداکت سنتینل - ۵ درسامانه گوگل ارث انجین - منطقه مورد مطالعه: شهر تهران

ابوالفضل قنبری؛ وحید عیسی زاده

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 247-261

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246154

چکیده
  ازن سطح زمین (O3) و اکسید نیتروژن به‌عنوان یکی از آلاینده‌های بسیار خطرناک و دارای اثرات قابل توجهی بر سلامت ساکنان مناطق شهری می‌باشد. هدف از این پژوهش، مدل‌سازی تغییرات مکانی و زمانی غلظت آلاینده ازن و نیتروژن در کلان‌شهر تهران می‌باشد. در این پژوهش از دو روش برای اندازه‌گیری غلظت آلاینده ازن و اکسید نیتروژن به‌صورت مکانی استفاده ...  بیشتر

تحلیلی بر برنامه­ های توسعه و سیاست­ های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران

محمد کاظم شمس پویا؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی؛ زهره فنی

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30518

چکیده
  زمین پایه­‌ی هرگونه توسعه شهری است و نقش مهمی در راستای تحقق توسعه­‌ی پایدار شهری بازی می­‌کند؛ البته این موضوع با چگونگی تصمیم‌سازی­‌های زمین شهری و به عبارت بهتر حکمروایی زمین ارتباط می­‌یابد. در این میان رویکرد حاکم بر برنامه‌­های توسعه و سیاست‌­های زمین شهری و تحلیل آن بر پایه‌­ی الگوی حکمروایی خوب زمین گام ...  بیشتر

ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: محلّات ناحیه ی شش منطقه دو شهر تهران)

حسین حاتمی نژاد؛ اشرف عظیم زاده ایرانی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18946

چکیده
  شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند و غالباً مراکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می‌باشند، همواره می‌بایست آمادگی شان در برابر بحران‌ها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند ...  بیشتر

مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی بر روش خودکاره های سلولی (مطالعة موردی: شهر تهران)

امیرحسین کاظم؛ فرهاد حسینعلی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14476

چکیده
  مد‌ل‌سازی رشد‌ شهری و تغییرات صورت گرفته د‌ر کاربری اراضی جزء جد‌ایی‌ناپذیری از برنامه‌ریزی برای توسعه پاید‌ارند‌. تحقیق حاضر نیز د‌ر نظر د‌ارد‌ رشد‌ و توسعه شهری را برای کلان شهر تهران از بعد‌ زمانی و توزیع مکانی، مد‌ل سازی نماید‌. بد‌ین منظور ابتد‌ا با استفاد‌ه از تصاویر سری زمانی ماهواره لند‌ست، نقشه‌های کاربری اراضی ...  بیشتر

مدیریت مواد زائد جامد شهری و نقش آن در توسعه پایدار - مطالعه موردی: شهرداری منطقه 12 تهران

اسماعیل نصیری

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 92-99

چکیده
  اصولاً برقراری سیستم مدیریت مواد زائد جامد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید، صرفه جویی و مصرف مواد و نیز فرآیند جمع‌آوری و دفع زباله اهمیت زیادی دارد. سیستم جمع‌آوری کارآمد و بهداشتی زائدات جامد که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد، هدف اصلی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری است. از سوی دیگر امروزه مدیریت مواد زائد جامد با توجه ...  بیشتر

منطقه بندی شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

علی محمدپور؛ خدر فرجی راد‌

دوره 22، شماره 85 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 5-26

چکیده
  کلانشهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی- اداری و مرکز فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور از منظر  ایمنی و حفاظت شهری ساختاری ناسالم دارد و می توان گفت که بحث ایمنی در تقسیمات شهری آن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که سوانح طبیعی متعدد از جمله زلزله این کلانشهر را تهدید می نماید. بنابراین شناخت و پرداختن به چارچوب و الگوی ...  بیشتر

نقش بنیان های جغرافیایی در توسعه کالبدی شهر مطالعه موردی: منطقه 2 شهری تهران

وحید کریم مقدم

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 47-51

چکیده
  به طور کلی همواره مابین مطالعات وطرح‌های توسعه شهری ومسائل مختلف جغرافیایی در راستای تحقق توسعه کالبد موزون شهری یا همان توسعه پایدار شهری یک ارتباط منطقی و تنگاتنگ وجود دارد ولی متأسفانه در زمان‌های گذشته وحتی در عصرحاضر کمترین توجه به مؤلفه‌های جغرافیایی و بستر محیط طبیعی در الگوهای توسعه شهری شده است. در همین راستا در پژوهش ...  بیشتر