دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
شناسایی خودرو در تصاویر UAV با استفاده از الگوریتم SIFT با رویکرد خوشه بندی عوارض موضعی

فریبرز قربانی؛ حمید عبادی؛ مسعود ورشوساز

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36607

چکیده
  در طول چند دهه‌‌ی اخیر محیط‌‌های شهری بسیار بیشتر از گذشته گسترش یافته‌‌اند. یکی از مهمترین مشکلاتی که  در اکثر کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک وجود دارد مدیریت سیستم حمل و نقل است. یک سیستم نظارتی پیشرفته از وسایل نقلیه‌‌ی درون شهری امکان غلبه بر مشکلات ترافیکی و ازدحام خودرو‌ها را فراهم می‌‌نماید، و به تبع آن از مشکلات آلودگی ...  بیشتر