دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
واکاوی مقدار و فراوانی بارش روزانه­ ی غرب - جنوب غرب ایران در رابطه با فعالیت کم فشار دریای سرخ طی دوره ی آماری 2016-1979

حسین عساکره؛ سکینه خانی تملیه

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254787

چکیده
  بارندگی یک عنصر مهم و تأثیرگذار بر جوامع و فعالیت‌­های انسانی است؛ به‌طوری‌که امروزه رکن اصلی مطالعات در کلیه برنامه‌­ریزی­‌های محیطی و اقتصادی به‌شمار می‌رود. نظر به اهمیت این عنصر اقلیمی، در پژوهش حاضر تلاش شده است که تغییرات مقدار، فراوانی بارش روزانه­‌ی غرب، جنوب‌غرب ایران طی دوره‌ی آماری (2016- 1979) ارزیابی شود. در ...  بیشتر

واکاوی همدید بارش های سیل آسا و مخاطره آمیز غرب و جنوب غرب ایران در دهه اول فروردین 1398

فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44600

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای اوج بارش سیل‌آسا در 5 و 11 فروردین 1398 به ترتیب در جنوب غرب و غرب ایران است. بدین منظور با استفاده از روش محیطی به گردشی ابتدا داده‌های بارش ایستگاه زمینی بررسی شد و سپس با استفاده از داده‌های جو بالا و ترسیم نقشه‌های مربوطه، وضعیت همدید سامانه های بارشی مورد تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر