دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آمایش سرزمین در بعد دفاعی
بررسی و تحلیل آسیب پذیری مناطق مسکونی با رویکرد پدافند غیرعامل - مطالعه موردی: شهر تبریز

ابراهیم عمو؛ احمد پوراحمد؛ سیدعباس رجایی

دوره 32، شماره 128 ، دی 1402، ، صفحه 99-115

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1989047.2955

چکیده
  با بررسی جنگ‌های اخیر در قرن بیستم و بیست‌ویکم مشخص می‌شود که با پیشرفت‌های تسلیحات و تجهیزات نظامی مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم طرف‌های جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به‌جای نیروهای نظامی درگیر در جبهه‌های اصلی نبرد، در بین مردم ساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی زیاد ثبت شده است. در نگاه سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران، ...  بیشتر

جغرافیای نظامی و انتظامی
ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیری شهر جدید اندیشه با رویکرد پدافند غیرعامل

آرام خضرلو؛ رضا کریمی

دوره 32، شماره 128 ، دی 1402، ، صفحه 175-188

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.563627.2917

چکیده
  امروزه با کشیده شدن جنگ‌‌ها به داخل شهرها، نیل به ایجاد امنیت پایدار در شهرها از طریق ارزیابی تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل ضرورت دارد. پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌‌های دفاع در مقابل تهدیدات شناخته شده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و درصدد استخراج تهدیدات ...  بیشتر

استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
جانمایی پهنه‌های مستعد پناهگاه‌های شهری با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل - مطالعه موردی: شهر ایلام

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ اصغر نوروزی؛ هنگامه خاکسار

دوره 32، شماره 127 ، آذر 1402، ، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1986893.2941

چکیده
  از سیاست‌‌های پدافند غیرعامل در اکثر کشورهای جهان و به‌ویژه ایران، احداث پناهگاه‌‌های شهری در راستای حفاظت و نگهداری از جان شهروندان و به حداقل‌رساندن آسیب‌‌های احتمالی در حوزه انسانی است. آنچه در تناسب با سیاستِ مطرح شده اهمیت دارد، موقعیت و انتخاب محل مناسب پناهگاه‌‌های شهری است. پژوهش حاضر با هدف جانمایی پناهگاه‌‌های شهری ...  بیشتر

ظرفیت‌سنجی پهنه‌های جغرافیایی در مقابل تهدیدات زیرساختی حوزه انرژی از منظر پدافند غیرعامل

مجید فخری؛ امین فرجی؛ مهدی علیان

دوره 30، شماره 120 ، اسفند 1400، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.251057

چکیده
  امروزه زیرساخت‌های حوزه انرژی به‌ واسطه نقش و اهمیت آن‌ها در خدمت‌رسانی به جامعه اهمیت ویژه‌ای یافته است.متقابلاً حفظ امنیت این زیرساخت‌ها در برابر حمله‌ها و تهدیدها، از اولویت‌های تأمین امنیت در یک سرزمین به‌شمار می‌رود و یکی از وجوه تأمین امنیت، سنجش وضعیت آسیب‌پذیری‌های مکانی زیرساخت‌ها است. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش ...  بیشتر

مسائل مناطق مرزی کشور
مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل در مناطق مرزی - مطالعه موردی: شهرستان بانه

فریبا کرمی؛ حسین کریم زاده؛ محمد جواد احمدی

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 185-201

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246149

چکیده
  در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی‌ها اﺳﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻲﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ...  بیشتر

تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، ، صفحه 167-180

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242867

چکیده
  ایمنی و امنیت شهری از دیرباز تاکنون در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های شهری مورد توجه بوده و برنامه‌­ریزان همواره در ساخت و طراحی مناطق شهری به این امر مهم توجه می‌کردند. همچنین کاهش میزان آسیب‌پذیری کاربری‌های شهری با بهره‌گیری از رویکردهای جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل می‌تواند در ایجاد محیطی ایمن در شهرها و کاهش میزان ...  بیشتر

پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران بااستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

غلامرضا لطیفی؛ سینا شهیدی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33562

چکیده
  آمایش دفاع شهری فرآیندی است که از طریق بازسازماندهی فضایی یک شهر سعی در کاهش آسی بپذیری و افزایش پایداری و تاب آوری پدافندی آن در برابر حملات خصمانه دشمن دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به پهنه بندی عرصه های جغرافیایی مختلف کلانشهر تهران در قالب طبقاتی همگن از نظر آسیب پذیری دفاع غیرعامل پرداخته است. بدین منظور با مطالعه پژوهش های پیشین ...  بیشتر

ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ علی مجنونی توتاخانه

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 213-227

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32343

چکیده
  در کشور ایران مناطق مرزی به دلیل وجود طیف گسترده‌ای از تهدیدات بالقوه و بالفعل کانون‌های بحران در کشورهای همسایه، لزوم اقدامات و تدابیر مؤثر دفاعی و مقابله با این تهدیدات آشکار است تا از این طریق بتوان ضمن تأمین امنیت، شرایط را جهت رشد و توسعه اقتصادی روستاهای فراهم ساخت. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار فضایی سکونتگاه‌های ...  بیشتر

مکان گزینی پناهگاه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل-مطالعه موردی: شهر سقز

شراره سعیدپور؛ دیمن کاشفی دوست

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30523

چکیده
  شهرها به‌عنوان مراکز تجمع سرمایه‌های مادی و انسانی، در زمان بحران خسارات فراوانی را متحمل می‌شوند. لذا توجه به بحث پدافند غیرعامل می‌تواند میزان خسارات ناشی از حوادث را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. پدافند غیرعامل ازجمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در طرح‌ها و برنامه‌های شهری موردتوجه قرارگرفته است. یکی از سیاست‌های پدافند ...  بیشتر

سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز)

حسین حاتمی نژاد؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلیپور

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30529

چکیده
  امروزه در پی تغییرات سریع شهرها، بخشی از بافت‌های شهری به علت فرسودگی و ناکارآمدی نتوانسته‌اند ارتباطی مناسب با محیط خود و خدمات‌دهی به بهره‌برداران برقرار کنند. وجود سطح گسترده بافت فرسوده یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیران شهری، شهرسازان و معماران می‌باشد، زیرا عدم توجه به این بافت‌ها موجب زوال شهر و توسعه ناهمگون آن وایجاد ...  بیشتر

بررسی و ارزیابی پهنه­ ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج

علی محمدپور؛ امیر حمزه ضرغامی؛ سعید ضرغامی

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 175-190

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27474

چکیده
  پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در طرح‌­­های شهری و برنامه‌های آن با مباحثی مانند مکانیابی کاربری‌­ها و مقاوم سازی بناها در نظر گرفته شده است. این مباحث به دنبال کاهش خسارت و افزایش توان مقاومت در شهر با رعایت اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات حیاتی، حساس، مهم و مدیریتی می‌باشد. شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستانو قرار ...  بیشتر

مکان گزینی ایستگاه های آتشنشانی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر بهبهان

زهره فنی؛ عبدالله روشن

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25728

چکیده
  یکی از اصول بنیادی در پدافند غیرعامل، مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی است. ایمنی شهر در برابر سوانح و حوادث بویژه آتش‌سوزی در کاربری‌های مختلف و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان برعهده این عنصر مهم شهری است. ایستگاه‌های آتش‌نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات‌رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان ...  بیشتر

بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

محمد حسن یزدانی؛ افشار سیدین

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24803

چکیده
  با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات مستمر کشورهای همسایه و غیرهمسایه، متأسفانه پروژه‌ها و تأسیسات اقتصادی و زیر بنایی بدون ملاحظات دفاعی و امنیتی در شهرها به صورت یک هدف تهدیدی قابل دسترس دشمن و هر تهاجمی استقرار یافته‌اند. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی آسیب‌پذیری شهرها از منظر پدافند غیرعامل با ...  بیشتر

ارزیابی و تحلیل مخاطرات و راهکارهای پدافند غیرعامل در شبکه راه های استان البرز با استفاده از روش های IHWP و SWOT

محمد زنگنه

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22141

چکیده
  برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، با هدف توسعه انجام می‌گیرد و مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، موانعی در راه توسعه هستند. جنگ یکی از این مخاطرات است که همواره همراه بشر بوده و در دهه‌های اخیر با ایجاد تعارض در منافع کشورها ابعاد گسترده‌تری یافته است. بنابراین پدافند غیرعامل به عنوان یک اقدام در مرحله پیش از بحران، با هدف کاهش آسیب‌پذیری ...  بیشتر

ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی)

سیما پورهاشمی؛ علی اصانلو؛ محمدرضا منصوری دانشور؛ حمید نژاد سلیمانی

دوره 25، شماره 97 ، خرداد 1395، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.20138

چکیده
  همسایگی استان خراسان رضوی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، علاوه بر ایجاد تبعات فرهنگی و اقتصادی در شهرهای مرزی، آنها را با چالش‌‌های امنیتی به ویژه در بحث تقویت پدافند غیرعامل شهری مواجه ساخته است. از اساسی‌‌ترین عوامل مربوط به چالش‌‌های امنیتی در اینگونه از شهرهای مرزی، فقدان شناسایی کامل فاکتورهای جغرافیایی به ویژه مشخصات ...  بیشتر

ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: محلّات ناحیه ی شش منطقه دو شهر تهران)

حسین حاتمی نژاد؛ اشرف عظیم زاده ایرانی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18946

چکیده
  شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند و غالباً مراکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می‌باشند، همواره می‌بایست آمادگی شان در برابر بحران‌ها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند ...  بیشتر

الزامات مکانیابی تأسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل

علی محمدپور؛ سعید ضرغامی

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 89-93

چکیده
  ضرورت مکان‌یابی تأسیسات شهری در همه ادوار تاریخ لازم بوده است. به خصوص در عصر ما این ضرورت مهم‌تر می‌‌نماید. مکان‌یابی تأسیسات شهری با استفاده از GIS و مدل‌های مورد استفاه آن از جمله مدل فازی، شاخص همپوشانی و غیره .... می‌‌باشد. در این زمینه رعایت الزامات آن با توجه به پدافند غیر عامل باید انجام گیرد. در این تحقیق در ابتدا، با توجه ...  بیشتر

تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها

علی جوزی خمسلویی؛ هدی جواهران

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 87-92

چکیده
  ماهیت و جوهره‌ی شهر با مسائل مختلفی از قبیل موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی، قضایی و محیطی پیوند خورده است. بنابراین معنی و مفهوم «امنیت شهری» مسأله‌ای ترکیبی و پیچیده است. زیرا که شهر از واحدهای ملی و جهانی بسیاری تأثیر می‌پذیرد. لذا امروزه یکی از مباحث بسیار مهم در تأمین امنیت کلانشهرها؛ طراحی فضای قابل دفاع شهر می‌باشد. ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهر سنندج)

محمدرضا پورمحمدی؛ کیومرث ملکی؛ فرهاد برندکام؛ آرزو شفاعتی

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 97-107

چکیده
  از مهمترین موضوعاتی که باید در هنگام طراحی و برنامه‌ریزی شهرها مد نظر قرارگیرد، فراهم نمودن امنیت هر چه بیشتر شهروندان و کاهش بحران در شهرها، همچنین رعایت برخی تمهیدات و اصول پدافند غیرعامل برای کاستن از آثار این نوع بحران‌ها می‌باشد. سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی خود، همواره در طول تاریخ شاهد بلایای (جنگ و...) ...  بیشتر

دفاع و امنیت شهری از منظر پدافند غیر­عامل و خلق فضاهای دفاع پذیر بر پایه شهر امن (از گذشته تا به امروز)

کیومرث ملکی؛ فرهاد برندکام

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 91-103

چکیده
  از مهم‌ترین موضوعاتی که در هنگام طراحی و برنامه‌ریزی شهرها برای فراهم نمودن ایمنی و امنیت هر چه بیشتر شهروندان و کاهش بحران در شهرها باید مد نظر قرار گیرد، رعایت ملاحظات و اصول پدافند غیر عامل برای کاستن از آثار مخرب بحران‌ها می‌باشد. سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی خود، همواره در طول تاریخ شاهد بلایای طبیعی و ...  بیشتر

بررسى برهم کنش امواج مایکروویو باسطح زمین

داود مجیدی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 28-35

چکیده
  امروزه سنجش از دور مایکروویو در بررسى و پایش سطح زمین و عوارض آن از اهمیت بسزایى برخوردار مى‏باشد. اساس سنجش از دور مایکروویو مبتنى بر شناخت دقیق برهم‏کنش این امواج با سطوح مختلف زمین نظیر خاک، آب، پوشش گیاهى و...است. بدون چنین شناختى اتخاذ شیوه‏ هاى کارآمد و مؤثر پدافند غیرعامل براى حفظ مراکز حیاتى، حساس و مهم امکان‏ پذیر نمى‏ ...  بیشتر