دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمد رضا کرمی؛ کیومرث ملکی

دوره 30، شماره 117 ، خرداد 1400، ، صفحه 223-249

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.244465

چکیده
  زلزله پدیده و رخدادی طبیعی و غالباً مخرب است که در برنامه ‌ریزی شهری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  غالباً تحقیقات موجود در رابطه با کاهش خسارات ناشی از زلزله حول روش ‌های ساخت ‌و ‌ساز ساختمانی برای افزایش مقاومت بنادر برابر زلزله بوده است.  پژوهش حاضر با تأکید بر شناسایی شاخص ‌های آسیب‌ پذیری و پهنه ‌بندی خطر در چهار ...  بیشتر

مکانیابی صنایع با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره در شهرستان گلپایگان

سمیرا افشاری؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242866

چکیده
  مکان‌یابی مناطق صنعتی یکی از عوامل کلیدی در برنامه‌ریزی پایدار منطقه‌ای با توجه به اثرات محیط‌زیستی مختلف صنایع می‌باشد. با توجه به رشد مناطق صنعتی و وجود معادن متعدد در شهرستان گلپایگان  لزوم مکان‌یابی صنایع با توجه به ضوابط و استانداردهای محیط‌زیستی ضروری است. بنابراین در مطالعه حاضر به‌منظور مکان‌یابی صنایع در شهرستان ...  بیشتر

تهیه نقشه ریسک تصادفات رانندگی مبتنی بر اطلاعات مکانی مردم گستر با استفاده از روش های تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه

مهرداد آهنگرکانی؛ محمدرضا ملک

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 99-115

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44596

چکیده
  یکی از معضلات اجتماعی در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه که هر ساله تلفات انسانی و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را به جامعه تحمیل می کند، تصادفات رانندگی است. بنابراین شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات امری بسیار ضروری است. هدف این مطالعه، تعیین نقاط حادثه خیز و تهیه نقشه حساسیت تصادفات رانندگی در شهر بابل با استفاده ...  بیشتر

مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی

دوره 23، شماره 91 ، آذر 1393، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22131/sepehr.2014.12859

چکیده
     شهرها در طول تاریخ هیچ‌گاه از آسیب‌های حوادث طبیعی و انسان ساخت بی امان نبوده‌اند، به‌طوری‍‍ک‍‍ه اگر در گذشته به خاطر موانع و سدهای اطراف آن از آخرین اهداف جنگ بوده‌اند، امروزه با توسعه تکنولوژی و برداشته شدن آن موانع به اولین اهداف جنگی تبدیل شده‌اند. در واقع آنچه که جنگ و حملات هوایی را به عنوان تهدیدی جدی برای شهر ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات شبانه روزی ازن تروپوسفری در اصفهان

عباسعلی آروین

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 43-47

چکیده
  جهت بررسی وجود روند تغییرات شبانه‌روزی اُزون تروپروسفری در اصفهان از روش‌های آماری تحلیل خوشه‌ای و مقایسه خط روند استفاده شده است. در ابتدا الگوهای مشابه تغییرات روند را در کل دوره آماری با بهره‌گیری از تحلیل خوشه‌ای گروه‌بندی کردیم. بر این اساس تغییرات شبانه روزی اُزون به چهار گروه روند (حداکثر روزانه، حداقل شبانه، روند افزایش ...  بیشتر