دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی اثر تغییرات پوشش زمین بر دمای رویه سطحی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس - مطالعه موردی: شمال شرق ایران

شهریار خالدی؛ قاسم کیخسروی؛ فرزانه احمدی براتی

دوره 31، شماره 123 ، آذر 1401، ، صفحه 179-197

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.699921

چکیده
  به منظور بررسی تغییرات پوشش زمین بر دمای رویه سطحی زمین، تصاویر مودیس مربوط به پوشش سطح زمین (MCD12Q1) در فاصله زمانی سال های  2001 تا 2019 میلادی دریافت شد. محصول پوشش سطح زمین بر اساس  برنامه بین المللی ژئوسفر- زیست کره استخراج و با کمک الگوریتم درخت خوشه بندی تغییرات پوشش سطخ زمین مشخص شد. برای تهیه  انواع مؤلفه های دمای سطحی، محصول ...  بیشتر

استفاده از الگوریتم­ های یادگیری مولد عمیق به منظور تخمین غلظت ذرات معلق در شهر تهران

حسین باقری؛ محمدحسن زالی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254780

چکیده
  در دهه‌های اخیر، سطح غلظت ذرات معلق در کلان‌شهر تهران افزایش‌­یافته است که این امر، مخاطرات فراوانی را برای محیط‌زیست و سلامت شهروندان به همراه داشته است. یکی از خطرناک‌ترین نوع آلودگی‌ها، آلودگی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون (PM2.5) هست که مدل‌سازی، پایش و پیش‌بینی آن‌ را بسیار حیاتی می‌نماید. برآورد غلظت این ذرات در سطح شهر تهران ...  بیشتر

محاسبه و ارزیابی دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره مجزای غیرخطی و تصاویر ماهواره سنتینل 3 - مطالعه موردی: استان تهران

ارسطو زارعی؛ رضا شاه حسینی؛ روناک قنبری

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247876

چکیده
  در سال‌های اخیر دمای سطح زمین (LST) اهمیت زیادی در مطالعات علوم‌ زمین و محیط‌زیست پیدا کرده است. فناوری سنجش‌ازدور، امکان پایش مکانی و زمانی این کمیت را در سطوح وسیع فراهم می‌آورد. این پارامتر از طریق تصاویر ماهواره‌ای با حداقل یک باند حرارتی فراهم می‌شود. در این مطالعه از روش پنجره مجزای غیرخطی توسط ماهواره  سنتینل3 در طول فصول ...  بیشتر

ارائه شاخصی کارا مبتنی بر تلفیق داده های ثقل سنجی ماهواره ای و اطلاعات ایستگاه های زمینی برای پایش خشکسالی در کشور ایران

سعید فرزانه؛ رضا شاه حسینی؛ ایمان کردپور

دوره 30، شماره 117 ، خرداد 1400، ، صفحه 7-17

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.244447

چکیده
  در سال‌های اخیر کشور ایران با خشکسالی‌های متعددی مواجه بوده است، لذا برآورد دقیق میزان خشکسالی به منظور پیش‌بینی و مدیریت بهینه منابع طبیعی امری اجتناب‌ناپذیر است. بدین منظور روش‌های مرسوم برآورد خشکسالی که مبتنی بر مشاهدات ایستگاه‌های هواشناسی هستند، به‌کار گرفته می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی این روش‌ها در نظر نگرفتن تغییر ...  بیشتر

پیش بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از مدل NEAT

الهه خصالی؛ محمدرضا مباشری

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37498

چکیده
  سرمازدگی ازجمله پدیده­‌هایی است که همه ساله خسارات بسیاری بر بخش کشاورزی وارد می­­‌سازد. از دیدگاه هواشناسی/اقلیم‌­شناسی هنگامی که دمای هوا به کمتر از آستانه تحمل گیاهی می‌رسد، پدیده سرمازدگی اتفاق می‌افتد. این پژوهش به پیش‌بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از روش NEAT[1] در ایالت جورجیای آمریکا می‌­پردازد. روشNEATبرای ...  بیشتر

آشکارسازی پدیده گردوغبار جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص های NDDI و BTD و شبکه عصبی

مرضیه دیراوی پور؛ حسین محمد عسگری؛ سعید فرهادی؛ ایمان نجفی

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37521

چکیده
  امروزه پدیده‌‌های گرد وغباری در ردیف مهم‌ترین مخاطرات محیطی قرارگرفته و سلامتی انسان و محیط‌ زیست را با خطر جدی روبرو نموده ‌‌اند. یکی از ویژگی ‌‌های مهم نواحی بیابانی(خشک و نیمه ‌‌خشک)، رخداد پدیده‌‌های گرد وغباری است. تشخیص توفان‌‌های ...  بیشتر

تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ چنور محمدی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34627

چکیده
  الگوهای جوّی بر تغییرات پوشش گیاهی مؤثرند. اندکی تغییر در عناصر اقلیمی منجر به واکنش سریع گیاه و تغییر در رشد آن می‌شود. هدف این مطالعه تحلیل ارتباط پوشش گیاهی ماه می (انبوه‌ترین ماه به لحاظ پوشش گیاهی) در ایران با الگوی پیوند از دور نوسان اطلس شمالی طی ماه‌های ژانویه تا می است. بدین منظور از داده‌های مقادیر پوشش گیاهی نرمال شده سنجنده ...  بیشتر

تخمین ضخامت نوری هواویزها بر روی منطقه ای از ایران با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده های MODIS سکوهای ماهواره ای TERRA و AQUA

فاطمه جهانی چهره برق؛ مهدی آخوندزاده هنزائی

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28894

چکیده
  هواویزها[1] ذرات کوچک معلق در هوا در حالت جامد یا مایع هستند که ریشه پیدایش آنها در اثر عوامل طبیعی یا انسانی می‌باشند. امروزه تخمین عمق نوری[2] هواویز‌ها به کمک داده‌های ماهواره‌ای قابل حصول است اما بدست آوردن آن به دلیل بازتابش‌های اتمسفری کار راحتی به شمار نمی رود. زیرا نور خورشید توسط سیستم اتمسفر بازتاب می‌شود و تمام آن به سطح ...  بیشتر

ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24813

چکیده
  بیابان‌زاییپسازدوچالشتغییراقلیموکمبودآب‌شیرین،سومینچالشمهمجامعهجهانیدرقرنبیستویکم می‌‌باشد، کهبهعنوانیکیازبارزترینوجوهتخریبمحیط زیستوانهداممنابعطبیعیدرجهان مطرحگردیده است. این پدیدهباتأثیربرپوشش‌ گیاهی،آبوخاک، عامل جدّی تهدید کننده پارک‌های ملی در مناطق خشک و نیمه‌خشک از جمله ایران است.اقداماتاجرایی دررابطهباکنترلبیابان‌زاییبایدمتکیبرشناختوضعیتفعلیبیابانی ...  بیشتر

استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23192

چکیده
  شوری آب، یکی از عوامل مهم محیطی دریا محسوب می‌شود و نقش بسزایی در بررسی و پیش‌بینی جریان‌های سطحی اقیانوسی، تحلیل مکانیابی تجمیع ماهی‌ها، تعیین چگالی و بررسی تغییرات آن دارد. این پارامتر به شدت با تغییرزمان و مکان، در تغییر بوده و شناخت مناسب از آن مستلزم اندازه‌گیری‌هایی به فواصل زمانی کوتاه (ماهانه) در تعداد نقاط متعدد از منطقه‌ی ...  بیشتر

پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS (مطالعه موردی: استان مرکزی)

علی اکبر دماوندی؛ محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اکبر نوروزی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23200

چکیده
  خشکسالی پدیده ای است طبیعی که تقریباً در تمامی اقالیم جهان رخ می‌دهد. اثرات این پدیده خزنده و آرام در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل بارندگی سالانه کمتر شان، بیشتر است. در تحقیق حاضر برای پایش مکانی خشکسالی، از سری‌های زمانی NDVIو LSTسنجنده MODISماهواره Terraدر ماه‌های فصول رشد (فروردین تا شهریور) سال‌های 1379 الی 1393 در استان مرکزی استفاده شد. ...  بیشتر