دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى

احمد پور احمد؛ محمد کمیلی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 50-57

چکیده
  تاکنون یک کاربرد عمده روش ‏هاى علمى، برآورد و پیش گویى ارزش‏ هاى یک متغیر با مراجعه به ارزش ‏هاى یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول‏ ترین نوع «هم پیوستگى» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختارى بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطى ساده مى‏ رسد، مورد بررسى قرار مى‏ دهیم. استفاده از مدل‏ هاى خطى ...  بیشتر

کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 52-59

چکیده
  امروزه ثابت شده است که مدیریت کارآمد شهرى بدون استفاده از اطلاعات به روز در مورد کاربرى‏ ها و روند تغییرات آن، نوع و وسعت فعالیت ‏ها، رشد کالبدى شهر و... عملى نیست. از این رو نیاز به تجهیزات اطلاعاتى متنوعى در این راستا، پدید آمده است و حجم اطلاعات به هنگام سازمانهاى مرتبط با امور شهرى فزونى یافته است. سیستم تعیین موقعیت جهانى (GPS) ...  بیشتر

عوامل طبیعى و بحران هاى شهرى با تأکید بر صاعقه

مسعود تقوایی؛ مرتضی فاضلی

دوره 16، شماره 64 ، بهمن 1386، ، صفحه 57-60

چکیده
  رشد شتابان شهرنشینى و رشد کلان شهرها در کشورهاى در حال توسعه، حرکت اقتصاد امروز و فردا به سمت خصوصیات و خصلت‏ هاى شهرى، تحمیل شرایط زیست محیطى و جغرافیایى به جوامع و سمت‏ گیرى جهان به سوى نظامى یکپارچه، سبب شده است که ضرورت دانشى چند وجهى به نام مدیریت شهرى بیش از پیش احساس شود. رعد و برق و صاعقه دو پدیده بسیار جالب هستند که از دیرباز ...  بیشتر

بررسى وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود براى دسترسى معلولین و جانبازان

مسعود تقوایی؛ گلشن مرادی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 9-15

چکیده
  مناسب سازى بستر کالبدى در جهت رسیدن به فرصت هاى برابر براى همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابه جایى در سطح شهر و دسترسى هر فرد به تمامى فضاهاى شهرى از ضروریات رشد و توسعه جامعه مى‏ باشد. بیش از 15 سال از تهیه اولین مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى معلولین در ایران مى ‏گذرد اما وضعیت فعلى معابر نشان دهنده ناکام بودن ...  بیشتر