دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
راهبردهای مدیریت اکوهتل

رحیم سرور؛ شراره نورانی

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 95-101

چکیده
  پس از طرح نظریه توسعه پایدار در دهه 70 ،اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و پیگیری دولت‌ها به مرور و سپس بتدریج زمینه‌های اجرایی شدن آن اصول آن را فراهم ساخت. تأکید بر حفظ محیط زیست ،صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از ارزش‌های محیطی در کنار کمک به توسعه جوامع محلی از جمله اصولی بود که در حوزه طراحی و مدیریت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها به منصه ...  بیشتر

اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1)

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ مجتبی یمانی؛ محمدتقی رهنمایی

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 57-61

چکیده
  سوانح و حوادث طبیعى به عنوان یک معضل جهانى و به ویژه یکى از مسائل مهم و مبتلا به کشورها به ویژه ایران است که در مجامع بین المللى و انجمن‏ هاى بشر دوستانه به عنوان یک مشکل جهانى و درد مشترک انسانها مطرح و در سیاست گذارى‏ هاى کلان کشورها به عنوان یک مسئله مهم اجتماعى، اقتصادى، امنیتى و سیاسى تلقى شده است. هر قدر کشورى بتواند در مهار ...  بیشتر