دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی فرایند توسعه در منطقه پارک ملی گرمسار با تأکید بر گردشگری

حیدر لطفی؛ مهدیه مؤمنی؛ اعظم زرندی

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 25-32

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد دولت‌ها می‌باشد که سازمان‌ها و ادارات مربوطه در جهت توسعه بخشیدن به این صنعت تلاش می‌نمایند. کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی دارای پوشش گیاهی وجانوری متنوعی می‌باشد که می‌توان با سرمایه‌گذاری درصنعت توریسم چشم‌اندازهای زیبایی را برای بینندگان فراهم نمود. یکی از این ...  بیشتر

جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی؛ محمود داوودی

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 43-46

چکیده
  استفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و orthoimages KVR-1000 روسى. مثال هایى از مطالعات آب و هوایى، ...  بیشتر