دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
طراحی مدل دسترسی به جاذبه های گردشگری جهت پایداری قطب های گردشگری با استفاده از GIS ، مطالعه موردی: استان اصفهان

سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23198

چکیده
  در رویکرد توسعه پایدار گردشگری نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است بلکه نیازهای (ضروریات) جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد تأکید قرار می‌ گیرد. در همین راستا از GIS می‌ توان برای بسیاری از فعالیت‌ های مرتبط با گردشگری، برنامه‌ ریزی و مدل سازی استفاده کرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل دسترسی به جاذبه ‌های گردشگری برای پایداری در قطب‌های ...  بیشتر

بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستا ن های استان مرزی خوزستان

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ سجاد منفرد؛ محمد معتوگی

دوره 23، شماره 90 ، شهریور 1393، ، صفحه 72-61

https://doi.org/10.22131/sepehr.2014.12168

چکیده
  بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای تمرکز بیش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند. چنین وضعیتی به مشکلات زیادی منجر می شود. در این کشورها، کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است که در بسیاری موارد، به سرعت در حال افزایش است. مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آن ها ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی: شهر بابلسر )

اصغر ضرابی؛ مریم رضائی

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 13-17

چکیده
  در سال‌های اخیر رشد و گسترش سریع شهرنشینی و افزایش شتابان جمعیت شهری مشکلات بی‌شماری را برای شهر‌ها بوجود آورده از جمله تخریب محیط زیست شهری، عدم دسترسی مناسب شهروندان به خدمات شهری، وجود کاربری‌های شهری ناسازگار با سایر کاربری‌ها، فقدان عدالت اجتماعی و... در نتیجه لزوم توجه به برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مطرح شد. به طوریکه الگوهای ...  بیشتر