دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تهیه نقشه مخاطرات بهمن با داده های ماهواره ای و مدل ارتفاعی رقومی

عباس خسروی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 26-31

چکیده
  از آنجایی که تهیه نقشه مخاطرات بهمن، یک امر بسیار زمان‌بر است، هدف ما بهبود و توسعه مدل‌های تهیه نقشه مخاطرات در مناطق دورافتاده وسیع می‌باشد. این مدل براساس تصاویر ماهواره‌ای و مدل ارتفاعی رقومی در دو نقطه ازکوه‌های آلپ سوئیس مورد آزمایش قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی مخاطرات بهمن، مدل (DEM) در رایانه برنامه‌ریزی وطراحی شده که ...  بیشتر

جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات طبیعی

آرمان قیسوندی

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 98-101

چکیده
  لزوم توجه به منابع طبیعی بعنوان پایه و اساس توسعه زیربناهای اقتصادی در جوامع در حال توسعه (نظیر کشور ما) در سالهای اخیر بسیار نمایان شده است. ضرورت توسعه و مدیریت شایسته در تخصیص امکانات و استفاده از پتانسیلها و دانش بومی مناطق جغرافیای طبیعی از اولویتهای امور مدیریتی کشور به شمار میروند. امروزه برنامهریزی بعنوان مؤثرترین ابزار مقابله ...  بیشتر

اطلاعات نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى

مجتبی یمانی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 30-34

چکیده
  تاکنون ژئومورفولوژى به عنوان یک علم کاربردى جایگاه واقعى خود را در مطالعات محیطى پیدا نکرده است. شاید یکى از مهم ترین دلایل این مسئله، عدم شناخت کافى کاربران و مدیران نسبت به این شاخه از علوم محیطى باشد. سابقه مطالعات ژئومورفولوژى در سطح بین‏ المللى چندان زیاد نیست، اما با توجه به ضرورت ها و زمینه هاى کاربردى آن در بسیارى از کشورهاى ...  بیشتر