دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی فقر و شکاف اجتماعی در کلان شهرهای ایران - مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری اصفهان

علی صادقی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مریم زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2003479.2981

چکیده
  شهرها با چالش های بسیاری مواجه هستند، اما می توان گفت مهمترین مشکلی که آنها را تهدید می کند، فقر است. وجود فقر در شهرها منجر به بروز مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شده و پایداری و توسعه این شهرها را با مشکلاتی مواجه نموده است. فقر می تواند منجر به بیکاری، بی خانمانی، جرم و جنایت و افزایش نرخ بیماری ها شود. بنابراین، رفع فقر در شهرها ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات شبانه روزی ازن تروپوسفری در اصفهان

عباسعلی آروین

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 43-47

چکیده
  جهت بررسی وجود روند تغییرات شبانه‌روزی اُزون تروپروسفری در اصفهان از روش‌های آماری تحلیل خوشه‌ای و مقایسه خط روند استفاده شده است. در ابتدا الگوهای مشابه تغییرات روند را در کل دوره آماری با بهره‌گیری از تحلیل خوشه‌ای گروه‌بندی کردیم. بر این اساس تغییرات شبانه روزی اُزون به چهار گروه روند (حداکثر روزانه، حداقل شبانه، روند افزایش ...  بیشتر

بررسی نقش و جایگاه پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان در اختصاص اوقات فراغت شهروندان (مطالعه ی موردی: فضای سبز حاشیه ی زاینده رود)

جمال محمدی؛ مرضیه حیدری بخش

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 87-97

چکیده
  رشد شهرنشینی و صنعت بر مبنای فن‌آوری جدید، امکانات تفریحی فراوانی را برای محیط شهری فراهم آورده است و شهروندان می‌توانند ساعات زیادی از اوقات فراغت خود را در انواع کلوپ‌ها، مراکز رایانه‌ای، باشگاه‌ها و... بگذرانند. با این وجود به دلیل ماهیت وجودی انسان و انس او با طبیعت، استفاده از محیط‌های طبیعی، فضای سبز و پارک‌ها همواره جذاب ...  بیشتر

ارزیابى روند تغییرات فضاى سبز شهر اصفهان در دو بازه زمانى با استفاده از تصاویر ماهواره اى و GIS

علیرضا مامن پوش؛ رضا تفنگ ساز

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 74-77

چکیده
  توسعه فیزیکى شهرها فرآیندى پویا و مداوم است که اگر این گسترش سریع و بى برنامه باشد سیستم هاى شهرى را با مشکل روبرو خواهد کرد. بى تردید فضاى سبز و محیط زیست شهرى یکى از اساسى ترین عوامل پایدارى حیات طبیعى و انسانى در شهرنشینى نوین است. فضاى سبز شهرى علاوه بر زیباسازى کمک شایانى در تعدیل هوا خواهد داشت. در این میان بحث توسعه و نیاز به گسترش ...  بیشتر

بررسى بوم سازگان و جغرافیاى زیستى پارک ملى کلاه قاضى

سعیده جوانمردی؛ علیرضا پور خباز؛ حمیدرضا پورخباز

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 48-53

چکیده
  امروزه مناطق حفاظت شده در سراسر جهان پراکنده و فرایند احداث آنها به تدریج صورت گرفته است. در اکثر کشورهاى جهان سوم از جمله ایران تخریب زیستگاه و شکار و صید غیرمجاز از عمده ‏ترین معضلات مناطق تحت مدیریت به شمار مى‏ رود. بنابراین جهت مقابله با روند تخریب و گسترش فعالیت ‏هاى مخرب انسان در مناطق تحت حفاظت نیاز به بضاعت علمى و گروه کارشناسى ...  بیشتر

باغ هاى اصفهان و جاذبه ‏هاى گردشگرى آن

حسن قره نژاد؛ فرشته بهجت

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 47-50

چکیده
  اصفهان را به سبب زاینده‏ رود، مادى ‏ها و باغات آن از گذشته‏ هاى دور مى‏ شناخته ‏اند به طورى که براى بهره‏ مندى بهتر از این رود شیخ بهایى طومار قدیمى را اصلاح و تنظیم کرد و نتیجه آن سرسبزى و رونق روزافزون آن از دوران صفوى تا به امروز است. به طورى که در گوشه و کنار این شهر افسانه ‏اى باغات متنوعى ایجاد شده که شهره عام و خاص در ...  بیشتر

بررسى وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود براى دسترسى معلولین و جانبازان

مسعود تقوایی؛ گلشن مرادی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 9-15

چکیده
  مناسب سازى بستر کالبدى در جهت رسیدن به فرصت هاى برابر براى همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابه جایى در سطح شهر و دسترسى هر فرد به تمامى فضاهاى شهرى از ضروریات رشد و توسعه جامعه مى‏ باشد. بیش از 15 سال از تهیه اولین مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى معلولین در ایران مى ‏گذرد اما وضعیت فعلى معابر نشان دهنده ناکام بودن ...  بیشتر