دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آمایش سرزمین در بعد دفاعی
تحلیل فضایی آمایش دفاعی- امنیتی در استان‌ خوزستان‌

علی محمدپور؛ محمدرضا اقبال؛ افشار حاتمی

دوره 32، شماره 126 ، شهریور 1402، ، صفحه 49-73

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.541298.2804

چکیده
  در دنیای کنونی، پیشرفت علم و تکنولوژی باعث ظهور انقلاب اطلاعاتی و ابزارهای شناختی پیشرفته شده است. ماهواره‌‌های فضایی توانایی تصویربرداری از تمام سطح کره زمین با جزئیات کامل را دارند. به موازات آن پیشرفت جنگ‌‌افزارهای الکترونیکی از جمله موشک‌‌های دور برد و هدایت شونده کشتار جمعی، سلاح‌‌های کنترل از راه دور و ربات‌‌های جنگی، ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
نقشه راه پیشنهادی برای تلفیق Digital Twin و NSDI در راستای پیشبرد نیازهای مکانی آمایش سرزمین و توسعه پایدار در ایران - مورد مطالعاتی: SDI ملی ایران

امید فرجی؛ علیرضا قراگوزلو؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ زهرا عزیزی؛ علیرضا وفائی نژاد

دوره 32، شماره 125 ، خرداد 1402، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.553585.2876

چکیده
  بی شک انگیزه ی اصلی تمام برنامه ریزی ها رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه ای، توزیع مناسب فعالیت ها و استفاده حداکثر از قابلیت های محیطی در فرایند توسعه مناطق می باشد. مهمترین ابزار برنامه ریزی در توسعه پایدار و آمایش سرزمین، اطلاعات مکانی است و مدیریت اطلاعات مکانی از درگاه زیرساخت ملی اطلاعات مکانی و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، ...  بیشتر

استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه - سلماس)

حاتم پرنیان؛ کرامت الله زیاری؛ محمد میره ای؛ مهدی مدیری

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 173-184

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30532

چکیده
  آمایش مناطق مرزی، بهره‌برداری مطلوب از کلیه امکانات انسانی و فضایی این مناطق در جهت بهبود وضع مادی و معنوی جامعه به دنبال تبیین مبانی نظری سازماندهی مطلوب فضایی پایدار انسان، سرزمین و فعالیت‌های انسانی در مناطق مرزی با توجه به ویژگی‌های این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمین و تحقق توسعه و امنیت ملی است.به واقع می‌توان گفت که برنامه ...  بیشتر

اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران

میرنجف موسوی؛ مهدی مدیری

دوره 24، شماره 95 ، آذر 1394، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.15547

چکیده
  برنامه‌ های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت‎یابی عادلانۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، ...  بیشتر

مکان گزینی سد جره از نگاه آمایش سرزمین

علیرضا تقیان

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1379، ، صفحه 51-55

چکیده
  در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ­ای از مطالعات انجام شده بر روی رودخانه زرد، سدجره و خصوصیات آن، اشاره­ ای به ویژگی ­های هیدرولوژیک، پتانسیل­ های کشاورزی و خصوصیات جمعیتی حوضه رود زرد شده و پس از بیان مختصر شرایط و نحوه انتخاب محل سدها، اهداف و چگونگی انتخاب محل سد جره از دیدگاه آمایش سرزمین بررسی شده و بر ضرورت مطالعات بیشتر و ...  بیشتر