دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی روند تکمیل بلوک های ساختمانی در داده های مکانی داوطلبانه برای به کارگیری در شهرهای هوشمند

رقیه ادبی؛ رحیم علی عباسپور؛ علیرضا چهرقان

دوره 30، شماره 120 ، اسفند 1400، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.251052

چکیده
  امروزه منابع اطلاعات مکانی مختلفی در مورد مسائل مربوط به شهر وجود دارند که در مسیر حرکت به سمت «شهرهای هوشمند» حائز اهمیت هستند. در این بین می‌­توان به پروژه  Open Street Map (OSM) اشاره داشت که منبع داده رایگان و آزادی است و در سال‌های اخیر پتانسیل خود را برای استفاده در حوزه‌های کاربردی مختلف نشان داده است. از جمله این کاربردها ...  بیشتر

پیاد ه سازی کاداستر سه بعدی شهری بر مبنای تصاویر هوایی با قابلیت مدیریت املاک در کلان شهر تهران

مهدی خوش برش ماسوله؛ سعید صادقیان

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33549

چکیده
  امروزه به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی، بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا با موضوع کمبود زمین برای ساخت وساز و همچنین رکود اقتصاد بهره برداری از زمین و املاک مواجه شده اند و مسئولین شهرها برای مقابله با این مشکلات به فکر مدیریت بهینه املاک افتاده اند، بر این اساس هدف پژوهش حاضر تولید مدل سه  بعدی کاداستر شهری جهت بهبود وضعیت مدیریت املاک ...  بیشتر

تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبخیز فرحزاد از طریق شاخص های ژئومورفیک

رضا منصوری؛ امیر صفاری

دوره 24، شماره 95 ، آذر 1394، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.15555

چکیده
  بخش هایی از پوسته زمین در عهد حاضر دارای حرکات زمین ساختی هستند و در آینده نیز مستعد بروز خطر خواهند بود. از این رو، اشکال ژئومورفولوژیکی در برابر فعالیت های زمین ساختی بسیار حساس بوده و در اثر این حرکات تغییر می کنند. ارزیابی فعالیت های زمین ساختی با استفاده از برخی از شاخص های کمی، نقش مهمی را در شناخت این فعالیت ها داشته و به تفسیر ...  بیشتر