دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی مقایسه ای تصاویر سنجنده OLI ماهواره‌ لندست 8 و سنجنده MSI ماهواره سنتینل 2

سارا عطارچی؛ نجمه پوراکبر هنزائی

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44582

چکیده
  مطالعه تطابق محتوای اطلاعاتی سنجنده‌ها به منظور جایگزینی سنجنده­ ها در مناطقی که امکان دسترسی آسان به داده‌های آنها وجود ندارد، در مطالعات سنجش از دور ضروری است. هدف از این پژوهش مقایسه‌ی دو سنجنده‌ی MSI ماهواره‌ی سنتینل ۲ و OLI ماهواره‌ی لندست ۸ می‌باشد تا امکان استفاده از آرشیو تصاویر لندست و همچنین جایگزینی تصاویر این دو ماهواره ...  بیشتر

ارزیابی توزیع زمانی توفان های ریزگرد و ارتباط عوامل مؤثر با فراوانی وقوع این پدیده در استان خوزستان طی سال های 2000 تا 2015

سید سعید نبوی؛ حمیدرضا مرادی؛ محمد شریفی کیا

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 191-203

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37518

چکیده
  کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی درگیر توفان گردوغبار می‌باشد. ارزیابی بلند مدت داده‌های آماری، شناسایی منشأ و مسیریابی توفان‌های گردوغبار، می‌تواند در شناسایی زمان و مکان این رخداد مؤثر باشد. در این تحقیق توزیع زمانی توفان‌های گرد و غبار استان خوزستان در طی سال‌های 2000 تا 2015 در پنج ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی آذره

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، ، صفحه 113-120

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18947

چکیده
  خشکسالی یک رخداد طبیعی تکرارشونده و موقتی است و منجر به وارد آمدن خسارت‌های زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم‌های طبیعی می‌شود. در این تحقیق، از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص خشکسالی جریانات رودخانه‌ای (SDI) جهت ارزیابی خشکسالی‌ها استفاده شده است. برای این منظور از آمار ماهانه 72 ایستگاه باران سنجی و 42 ایستگاه هیدرومتری در استان ...  بیشتر

بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

امیر گندمکار؛ توران رئیسی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 38-40

چکیده
  تأمین آب شیرین از مشکلات امروزه جهان و سال‌های آینده است. بحران آب بسیاری از مناطق جهان را فرا گرفته و در حال گسترش به دیگر نقاط جهان است و این بحران موجب بروز مشکلات دیگر هم شده است. کشور ایران از جمله کشورهای کم آب جهان است به طوریکه متوسط بارش سالانه ایران حدود یک‌سوم متوسط بارش جهان است. متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود 800 میلیمتر ...  بیشتر

مدل سازی تعداد روزهای بارش سالانه بر اساس رطوبت نسبی و دمای سالانه «مطالعه موردی ایستگاه زنجان»

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 13-17

چکیده
  پدیده ‌های اقلیمی پیچیده‌ اند. منظور از پیچیدگی این است که پدیده دارای علل متعددی می ‌باشد. روابط متقابل عناصر اقلیمی و همچنین عناصر و عوامل اقلیمی منجر به کاربرد روش‌ های آماری از جمله روش ‌های آماری چند متغیری در بررسی‌ های اقلیمی شده است. یکی از این کاربردها، بررسی و پیش بینی روابط عناصر و عوامل اقلیمی است. کاربرد روش‌ های آماری ...  بیشتر