دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدل سازی میزان تغذیه آب زیرزمینی آبخوان کارستی دالاهو با استفاده از مدل KARSTLOP

علی دسترنج؛ مریم جعفری اقدم

دوره 28، شماره 112 ، اسفند 1398، ، صفحه 231-247

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.38618

چکیده
  تغذیه سفره‌های کارستی ازنظر مقدار و توزیع مکانی بستگی به عوامل مختلف طبیعی مانند آب‌وهوا، توپوگرافی، پوشش گیاهی، خاک و زمین‌شناسی دارد. انتخاب یک روش مناسب برای ارزیابی میزان آب نفوذ یافته در مناطق کارستی اغلب موضوع مورد اختلاف محققان است. روش‌های چند پارامتری با استفاده از ابزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌تازگی با موفقیت ...  بیشتر

ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

حسین عساکره؛ حدیث کیانی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31472

چکیده
  افزایش گرمایش جهانی به عنوان یکی از مسائل عمده جهانی در قرن حاضر مطرح است. به همین دلیل بررسی و ارزیابی روند آن برای انسان اهمیت دارد، از این رو شبیه‌سازی این متغیر اقلیمی ‌برای درک آینده بشر می‌­تواند راهگشا باشد. روش‌های مختلفی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی‌وجود دارد که معتبرترین آن‌ها استفاده از داده‌های مدل ...  بیشتر

اشاره:الگوی خودکاره ی سلولی، راهبردی در مدل­ سازی شهری پویا

مهدی مدیری

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 2-6

چکیده
  شبیه سازی مناسب ترین فضای برنامهریزی و طراحی شهری است و در آزمون مدلهای گوناگون شهری در طرح های توسعه و عمران شهری، عرصه منحصر بفردی را ارائه می کند. بهره گیری از ریاضی و مدل های کمّی و کیفی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. انجام مدل سازی پدیده ها و عناصر پویای شهری معمولاً با محدودیت فناوری و دشواری روبرو میباشد. هر یک از ...  بیشتر