دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه

ناصر سلطانی

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 17-27

چکیده
  بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه، یکی از بزرگ‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی، زمین‌شناختی و انسانی  کشور  محسوب می‌گردد. این وضعیت،  شناخت بهتر فرایندهای اصلی مؤثر بر نوسانات تراز آب دریاچه را ضروری می‌نماید تا برنامه‌های مدیریتی مناسب به منظور ممانعت از آن را هدایت نماید. بر همین اساس، در مقاله‌ی حاضر ضمن اذعان به نقش عوامل طبیعی ...  بیشتر

فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر جمعیت(مطالعه­ ی موردی: بندرترکمن)

زهرا محمدی؛ حمیدرضا افتخاری

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 43-54

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیده‌ی نویی است که تأثیرات فراوانی در عرصه­‌های مختلف زندگی بشری دارد. در مسیر تحول و افزایش جمعیت و گسترده و پیچیده‌تر شدن شهرها، نیازها و معضلات انسان و محیط زیست او نیز پیچیده­تر گردید. در پاسخ به این نیازها و معضلات بود که مفاهیمی همچون: رفاه و امنیت، آسایش، حفاظت از محیط زیست و توسعه برجسته‌تر شد. ...  بیشتر

اثرات زیست محیطی تصمیمات سیاسی در سازماندهی فضای جغرافیایی کشور

سهراب عسگری

دوره 22، شماره 85 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 79-96

چکیده
  اداره سرزمین و کشور به گونه کارآمد از دغدغه‎های اصلی در دنیای امروز سیاست است. چنین هدفی با گزینش مدیران متخصص و تدوین برنامه‎هایی با رویکردهای علمی توسط کارشناسان عملی می‎گردد. در ایران برنامه­ ریزی و اداره سرزمین با برنامه، تاریخ طولانی چند هزار ساله دارد. در تاریخ معاصر شروع برنامه‎ریزی به اواخر دوره قاجاریه باز می‎گردد. ...  بیشتر

بررسى روند تغییرات در تعداد جمعیت و آبادى ‏هاى بخش آرادان (شهرستان گرمسار) درطى سال‏هاى 1385-1345

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه رنجبر؛ سعید نگهبان

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 61-68

چکیده
  نگاهى کلى به فرایند تحولات جمعیت روستایى کشور نشان مى‏ دهد که در سال 1335 حدود 69 درصد از جمعیت کشور در نواحى روستایى و 31 درصد در شهرها ساکن بوده ‏اند، این نسبت با کاهش سهم جمعیت روستایى و افزایش سهم جمعیت شهرى در طى سال‏ هاى گذشته مواجه بوده و به 38 درصد جمعیت روستایى و 62 درصد جمعیت شهرى در سال 75 رسیده است. این مقاله سعى دارد که به بررسى ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت ششم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش چهارم- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام

سید یحیی رحیم صفوی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 11-13

چکیده
  جهان اسلام گستره وسیعى از ساحل غربى اقیانوس اطلس در آمریکاى جنوبى تا حد سواحل غربى اقیانوس آرام در قاره ‏ى آسیا را دربرگرفته است. وسعتى که بیش از 22 درصد از مجموع خشکى‏ هاى جهان را در برمى‏ گیرد و بخش ‏هاى وسیعى از دو قاره‏ ى آسیا و آفریقا و بخش‏ هاى کوچکى از قاره ‏ى اروپا و امریکا را شامل مى‏ شود. ظرفیت‏ هاى نهفته در فضاى ...  بیشتر