دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و GIS در دشت یزد- اردکان

مهدیه سلطانی گردفرامرزی؛ غلامعلی مظفری؛ شهاب شفیعی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 179-199

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32341

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات جهانی اقلیمی در بسیاری از مناطق کشور خصوصاً فلات مرکزی ایران منجر به تشدید پدیده خشکسالی شده است. دشت یزد- اردکان در استان یزد نیز از این امر مستثنی نبوده و تکرار این پدیده منجر به بروز تغییراتی در کیفیت و کمیت منابع آب موجود دشت که عمدتاً چاه‌های آب زیرزمینی هستند؛ گردیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ...  بیشتر

تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ

آرش زندکریمی؛ داود مختاری؛ شیدا زندکریمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31479

چکیده
  در راستای برداشت دقیق دادههای بارش به عنوان مهمترین ورودی مدلسازی‌های هیدرولوژیکی، شبکه‌ی باران‌سنجی نقش اساسی را ایفا می‌کند. با طراحی شبکه‌ی بارانسنجی بهینه می‌توان با حداقل هزینه و عدم اطمینان داده‌های بارش را برداشت نمود. به منظور بهینه‌یابی ایستگاه‌های باران‌سنجی روش‌های متفاوتی ارایه شده که در این میان روش‌های زمین ...  بیشتر

ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری - مطالعه موردی: شهر ارومیه

سعید ملکی؛ علی شجاعیان؛ قاسم فرهمند

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 183-197

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31488

چکیده
  رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی از عوامل مؤثر بر افزایش دمای هوا در نواحی شهری هستند که موجب ایجاد جزیره حرارتی برروی این مناطق در مقایسه با محیط اطراف می‌شوند و اثرات ناشی از آن می‌تواند نقشی اساسی و مهم درکیفیت هوا داشته و به‌تبع آن، سلامت عمومی ایفا نماید. این پدیده به‌ویژه در شهرهای بزرگ بیشتر مشهود است. هدف این تحقیق، پی بردن به تفاوت ...  بیشتر

بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات تپه های ماسه ای با جهت باد غالب (مطالعه موردی: ارگ حسن آباد بافق)

محمدجواد قانعی بافقی؛ علیرضا یاراحمدی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 57-61

چکیده
  هدف اصلی از نگارش این مقاله، ارائه شاخصی علاوه بر شاخص ‌های موجود برای تعیین جهت باد غالب در منطقه (ارگ­ حسن‌ آباد بافق) می ‌باشد. این شاخص در مناطقی که شاخص ‌های دیگر از جمله آمار باد جهت رسم گلباد، تصاویر ماهواره‌­ای و عکس­‌های هوایی کمتر در دسترس می ‌باشد، می ‌تواند مفید واقع گردد. در اجرای این طرح با کمک آمار ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS

مسعود ترابی آزاد؛ رحیم افتخاری؛ علی اکبر رسولی؛ امیر سیه سرانی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 57-61

چکیده
  طى گشت تحقیقاتى اقیانوس جهانى 2001 در منطقه دریایى خزر، پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى دریاى خزر اندازه‏ گیرى شدند. محدوده ایستگاه ‏هاى انتخابى براى اندازه ‏گیرى این پارامترها کل دریاى خزر را شامل مى‏ شد. البته این اندازه‏ گیرى‏ ها به صورت گسسته از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. در تحقیق حاضر به مدل سازى مکانى این پارامترها ...  بیشتر