دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی گسترش شهری و تأثیرآن بر دمای مناطق شهری با استفاده از آنالیز چندزمانه تصاویر ماهواره ای نوری - مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد

رامین مختاری دهکردی؛ رضا شاه حسینی

دوره 28، شماره 112 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-73

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.38607

چکیده
  امروزه بررسی رشد شهرها و اثرات آن در کشورهای در حال توسعه از مسائل حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش پایش رشد مناطق شهری در طول 31 سال گذشته، اثر آن بر درجه حرارت سطح زمین و بررسی تغییرات جزایرحرارتی شهر است. به منظور بررسی دقیق تر توسعه مکانی مناطق شهری در طول سال های گذشته تاکنون، از تلفیق در سطح تصمیم نتایج بدست آمده از الگوریتم طبقه ...  بیشتر

آشکارسازی پدیده گردوغبار جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص های NDDI و BTD و شبکه عصبی

مرضیه دیراوی پور؛ حسین محمد عسگری؛ سعید فرهادی؛ ایمان نجفی

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37521

چکیده
  امروزه پدیده‌‌های گرد وغباری در ردیف مهم‌ترین مخاطرات محیطی قرارگرفته و سلامتی انسان و محیط‌ زیست را با خطر جدی روبرو نموده ‌‌اند. یکی از ویژگی ‌‌های مهم نواحی بیابانی(خشک و نیمه ‌‌خشک)، رخداد پدیده‌‌های گرد وغباری است. تشخیص توفان‌‌های ...  بیشتر

مقایسه روش های ARIMA و شبکه عصبی در مدل سازی و پایش وضعیت خشکسالی با استفاده از داده های سری زمانی سنجش از دوری - مطالعه موردی: شهر اراک

محمدمهدی خوشگفتار؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ ایمان خسروی

دوره 28، شماره 109 ، خرداد 1398، ، صفحه 185-197

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.35646

چکیده
  خشکسالی پدیده­ای طبیعی، تکراری و موقتی است که به سبب بارش اندک رخ می دهد و تقریباً تمامی مناطق اقلیمی جهان را تحتتأثیر خود قرار می دهد، بویژه مناطق نیمه خشک که بدلیل میزان پائین بارش سالانه و حساسیت به تغییرات اقلیمی مستعد وضعیت خشکسالی می باشند. خشکسالی می تواند بر سلامت انسان ها و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیرگذار باشد. ...  بیشتر

بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، ، صفحه 109-117

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25730

چکیده
  با وجود گستردگی استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS، این سیستم برای محیط های بسته و مسقف قابل استفاده نیست.روش های مختلفی برای توسعه ی سیستم تعیین موقعیت محیط های مسقف ارائه شده که عموماً بر اساس دریافت امواج رادیویی ارسالی از فرستنده هایی با موقعیت مشخص هستند. زمان دریافت سیگنال، اختلاف زمان دریافت سیگنال، زاویه دریافت و اثرانگشت ...  بیشتر

استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23192

چکیده
  شوری آب، یکی از عوامل مهم محیطی دریا محسوب می‌شود و نقش بسزایی در بررسی و پیش‌بینی جریان‌های سطحی اقیانوسی، تحلیل مکانیابی تجمیع ماهی‌ها، تعیین چگالی و بررسی تغییرات آن دارد. این پارامتر به شدت با تغییرزمان و مکان، در تغییر بوده و شناخت مناسب از آن مستلزم اندازه‌گیری‌هایی به فواصل زمانی کوتاه (ماهانه) در تعداد نقاط متعدد از منطقه‌ی ...  بیشتر

روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان)

محمد زمان احمدی؛ سعید بهزادی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23194

چکیده
  چاه‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین کننده آب شرب، کشاورزی و صنعت می‌باشند. کیفیت آب از لحاظ شرب نیز در بین پارامترهای کیفی مهم‌ترین پارامتر است. بنابراین بررسی و پیش بینی آلودگی‌ها از اهداف مدیران و برنامه‌ریزان می‌باشد.در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات مکانی برای تعیین آلودگی پارامتر منیزیم در آب‌های روستاهای ...  بیشتر