دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سنجش از دور اهداف زیر سطحی با استفاده از سامانه های پر قدرت گرم کننده ی الکترومغناطیسی یونسفری (هارپ)

محمد مردانی شهربابک

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30520

چکیده
  برای پنهان‌سازی سازه­‌ها و تأسیسات زیرسطحی، شناخت عملکرد و توان فناوری­‌های سنجش از دور نوین و پیشرفته از ضروریات اساسی است. یکی از این فناوری‌­ها در سامانه‌های پر قدرت گرم کننده‌ی الکترومغناطیسی یونسفری بکار گرفته شده است که از امواج الکترومغناطیسی پر قدرت در محدوده فرکانسی 3 تا 10 مگاهرتز استفاده می‏کند. هارپ با ساطع کردن ...  بیشتر

تخمین ضخامت نوری هواویزها بر روی منطقه ای از ایران با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده های MODIS سکوهای ماهواره ای TERRA و AQUA

فاطمه جهانی چهره برق؛ مهدی آخوندزاده هنزائی

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28894

چکیده
  هواویزها[1] ذرات کوچک معلق در هوا در حالت جامد یا مایع هستند که ریشه پیدایش آنها در اثر عوامل طبیعی یا انسانی می‌باشند. امروزه تخمین عمق نوری[2] هواویز‌ها به کمک داده‌های ماهواره‌ای قابل حصول است اما بدست آوردن آن به دلیل بازتابش‌های اتمسفری کار راحتی به شمار نمی رود. زیرا نور خورشید توسط سیستم اتمسفر بازتاب می‌شود و تمام آن به سطح ...  بیشتر

ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان)

مهتاب صفری شاد؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علیرضا ایلدرمی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24804

چکیده
  موضوع خشکسالی در مطالعات منابع آب اهمیت زیادی دارد. شاخص‌هایخشکسالیهواشناسیمستقیماًازرویداده‌هایهواشناسینظیربارندگیمحاسبهمی‌‌شوند درصورتفقدانداده‌هایمذکور،درپایشخشکسالیمفیدواقع نخواهندشد.لذاتکنیکسنجشازدورمی‌تواندابزاریمفیددرپایشخشکسالیبهشماررود. دراینتحقیقبااستفادهازتصاویرماهواره‌ایسنجنده MODIS روندتغییراتشاخصنرمالشدهپوششگیاهی ...  بیشتر

استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23192

چکیده
  شوری آب، یکی از عوامل مهم محیطی دریا محسوب می‌شود و نقش بسزایی در بررسی و پیش‌بینی جریان‌های سطحی اقیانوسی، تحلیل مکانیابی تجمیع ماهی‌ها، تعیین چگالی و بررسی تغییرات آن دارد. این پارامتر به شدت با تغییرزمان و مکان، در تغییر بوده و شناخت مناسب از آن مستلزم اندازه‌گیری‌هایی به فواصل زمانی کوتاه (ماهانه) در تعداد نقاط متعدد از منطقه‌ی ...  بیشتر

شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22142

چکیده
  عوامل تأثیرگذار در تصاویر SAR را می‌توان به پنج دسته کلی رادار، سکوی حامل رادار، کانال، ناحیه تصویربرداری و بخش پردازشِ داده‌های خام تقسیم نمود. در هر کدام از این عوامل، پارامترهای متنوع فیزیکی، ساختاری، سخت افزاری و نرم افزاری تأثیرگذار بوده، به گونه‌ای که می‌توان نقش هر کدام را در تصویر تشکیل شده نهایی مشاهده کرد. مدلسازی، تحلیل ...  بیشتر

پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976)

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مهدی، حاصلی

دوره 25، شماره 97 ، خرداد 1395، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.20141

چکیده
  بدلیل افزایش تغییرات مخرّب کاربری اراضی که عمدتاً بوسیله فعالیت‌های انسانی انجام می‌گیرد، کشف و بارزسازی تغییرات و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها جهت برنامه‌ریزی و مدیریت آتی منابع ضروری است. بنابراین هدف از این پژوهش، پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه‌ی کویر ابرکوه در بازه زمانی 38 ساله (2014-1976) به منظور ارزیابی و مدیریت ...  بیشتر

ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا

بختیار فیضی زاده؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ حسن عابدی قشلاقی

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14480

چکیده
  د‌‌رراستای هدف استخراج سریع نقشه‌‌های کاربری اراضی،تکنولوژی سنجش ازد‌‌وربه عنوان یک فناوری کارآمد‌‌شناخته شد‌‌ه که باارائه تصاویرماهواره‌‌ای امکا ن استخراج نقشه‌‌های کاربری اراضی رافراهم می آورد‌‌. سنجش ازد‌‌ورباارائه تصاویرماهواره‌‌ا ی با قد‌‌رت زمانی متفاوت مد‌‌لسازی وپایش تغییرات محیطی راممکن ساخته که این ...  بیشتر

به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ محسن سلطان پور

دوره 24، شماره 93 ، خرداد 1394، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14004

چکیده
  پیچان‌رودها یکی از اشکال تیپیک ژئومورفولوژیک بوده که به دلیل مهیا بودن شرایط محیطی در سواحل جنوبی کشور ایران به‌طور متعدد مشاهده می‌گردند. این لندفرم‌های پویا و فعال تحت تأثیر دینامیک رودها و شیب آرام دلتاها در فاصله زمانی اندک، تغییرات فضایی شدیدی پیدا می‌کنند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از داده‌های سنجش از دور ...  بیشتر

تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان)

فاطمه محمدیاری؛ حمیدرضا پورخباز؛ مرتضی توکلی؛ حسین اقدر

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13504

چکیده
  آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات در برنامه‌ریزی‌های محیطی، آمایش سرزمین و توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت‌اند. درحالحاضراستفاده ازنقشه‌های پوشش گیاهی یکی ازارکان مهم درتولیداطلاعات جهت برنامه‌ریزی‌های کلان وخرد می‌باشد. در این پژوهش جهت نمایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی شهرستان بهبهان ازاطلاعات باندهای ماهواره لندست ...  بیشتر

پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)

محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فریبرز احمدی دهکاء

دوره 23، شماره 91 ، آذر 1393، ، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22131/sepehr.2014.12863

چکیده
  چکیده پدیده گرد و غبار در دهه اخیر یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در ایران، غرب و جنوب غرب آسیا می‌باشد. این پدیده از فرآیندهای بیابان‌زایی بوده که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می‌دهد. سنجش از دور علم و تکنیک به دست آوردن اطلاعات از پدیده‌های جغرافیایی بدون تماس با آنها می‌باشد. برای تشخیص پدیده گرد و غبار نیاز به تصاویری با ...  بیشتر

ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوششی/ کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

واحد کیانی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ علی اکبر نظری سامانی

دوره 23، شماره 90 ، شهریور 1393، ، صفحه 59-51

https://doi.org/10.22131/sepehr.2014.12167

چکیده
  امروزه تصاویر سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی می باشند، که ارزش و قابلیت استفاده از نقشه های تولیدی، به میزان صحت آنها بستگی دارد؛ از این رو هدف این پژوهش ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه ...  بیشتر

سنجنده لیدار و کاربردهای آن

عبدالله سیف؛ طیبه محمودی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 72-80

چکیده
  فرآیند تولید اطلاعات توپوگرافی در سه دهه اخیر، شاهد حرکت تکنولو‍ژی تهیه داده‌ها، از نقشه‌برداری سنتی و زمینی به سمت روش‌های غیر فعال(1)اندازه‌گیری و ثبت سطوح (مانند فتوگرامتری و سنجش از دور) و اخیراً به سمت روش‌های فعال(2) (مانند رادار و لیدار)(3) بوده است. لیدار(4)یک تکنیک جمع‌آوری اطلاعات از سطح اشیاء است که برمبنای اندازه‌گیری ...  بیشتر

بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی

محمد رحیمی؛ علی اکبر دماوندی؛ وحید جعفریان

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 115-128

چکیده
  پیچیدگی و توسعه روزافزون پدیده‌های پویایی مانند تخریب سرزمین و بیابان‌زایی در قرن حاضر، فکر استفاده از فناوری‌های جدید را برای ارزیابی و پایش آنها معطوف نموده است (علوی پناه،1382). از مهمترین این فناوری‌ها که مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات مکانی(ژئوانفورماتیک) هستند می‌توان به سنجش از دور2 و سیستم اطلاعات جغرافیایی3 و سیستم موقعیت‌یابی ...  بیشتر

مروری بر روش های پیش بینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور

منوچهر فرج زاده؛ علی عزیزی؛ حسین سلیمانی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 2-13

چکیده
  تأثیر مستقیم بارش در زندگی انسان‌ها و نقش آن در توسعة کشورها سبب توسعة روش‌ها و الگوریتم‌های برآورد بارش در میان متخصصان گردیده است. تاچند دهه قبل برای پیش‌بینی بارش از روش‌های سنّتی استفاده می‌شد، تا اینکه ظهور ماهواره‌های هواشناسی باعث انقلابی در این زمینه گردید. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران توزیع ...  بیشتر

آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور

واحد کیانی؛ جهانگیر فقهی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ افشین علیزاده شعبانی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 29-31

چکیده
  داده‌های سنجش از دور چند طیفی منبع اطلاعات مهمی برای تشخیص تغییرات سطحی می‌باشند، به طوری که امروزه تصاویر سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری‌های اراضی هستند؛ لذا هدف این پژوهش آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان در فاصله زمانی 1366 تا 1386 هجری شمسی با استفاده از سنجش از دور بوده است. ...  بیشتر

استفاده از هواپیماهای اکتشافی در مطالعات جغرافیایی

محمدرضا عبدلی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 59-63

چکیده
  بشر از گذشته‌های دور علاقمند به درک بهتر محیط پیرامونی خود و پدیده‌های موجود درآن بوده است. او برای دستیابی به دانش منابع زمینی روش‌های گوناگونی را تجربه کرده و در سایه همین تلاش‌ها به فناوری‌های نوین دست یافته است. استفاده از هوا و فضا همواره یکی از هدف‌های انسان در این زمینه بوده است. با آغاز نخستین پرواز قابل کنترل در حدود یک ...  بیشتر

نقش سنجش از دور و روش های هوایی درکشف نشت از خطوط لوله گاز طبیعی

مژده ابراهیمی کیا؛ حمید عنایتی

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 43-48

چکیده
  امروزه میزان مصرف انرژی در کشور ایران بطور چشمگیری افزایش یافته است. انرژی گاز یکی از مهمترین آنها بشمار میآید. مصرف گاز تا سالهای آینده بطور فزایندهای افزایش خواهد یافت و خطوط انتقال آن نیز بسرعت  رو به  گسترش است. طول این خطوط در شبکه گاز رسانی به  هزاران مایل  نیز میرسد و اطمینان یابی و کشف بموقع نقص هر بخش از خطوط لوله مهم ...  بیشتر

تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی

آزاده زائری امیرانی؛ علیرضا سفیانیان

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 65-69

چکیده
  به منظور برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری خصوصاً در راستای نیل به توسعه پایدار در نواحی شهری و استفاده بهینه از سرزمین، دسترسی به اطلاعات صحیح و به هنگام از وضعیت کاربری و پوشش اراضی شهری بسیار ضروری است. سطوح نفوذناپذیر یکی از اجزاء پوشش شهری به شمار می‌ روند که نقش مؤثری در تغییر سیمای سرزمین و کیفیت محیط زیست شهری دارند. با توجه به اهمیت ...  بیشتر

مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

ملیحه سادات مدنیان؛ علیرضا سفیانیان

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 44-49

چکیده
  آشکارسازی تغییرات فرآیند شناسایی تفاوت‌ها در وضعیت یک شیء یا پدیده به وسیله مشاهده آن در زمان‌های متفاوت است. آشکارسازی دقیق و به موقع تغییرات سیما و پستی و بلندی‌های سطح زمین پایه‌ای برای فهم بهتر روابط، برهم‌کنش‌های انسان و پدیده‌های طبیعی برای مدیریت و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد. داده‌های سنجش از دور به علت بزرگنمایی ...  بیشتر

استفاده از فناوری سنجش از دور در حفاظت از تنوع زیستی

منصوره ملکیان؛ رضا جعفری

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 18-22

چکیده
  استفاده از داده ‌های سنجش از دور در تعیین مناطق با اهمیت از نظر تنوع زیستی، پیش بینی نحوه پراکنش گونه‌ها و مدل ‌سازی پاسخ های جوامع زیستی به تغییرات طبیعی و انسانی یکی از موضوعات مهم در تحقیقات به شمار می ‌رود. پارامترهای محیطی با داشتن خصوصیات زیست- فیزیکی معین می‌توانند بیانگر نحوه پراکنش و فراوانی گونه‌ ها در سطح سرزمین بوده ...  بیشتر

سیستم لیدار موج-پیوسته و کاربردهای آن

محسن حسن زاده شاهراجی؛ علی محمدزاده؛ کوروش خوش الهام

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 34-39

چکیده
  در سال­‌های اخیر سنجنده جدیدی با نام لیدار موج-پیوسته وارد خانواده لیزر اسکنرهای تجاری شده است. مزیت اصلی این نوع جدید سنجنده‌­ها، ثبت کامل موج پالس بازگشتی پس از برخورد به عوارض گوناگون در مسیر سیر پالس لیزر به سطح زمین می­‌باشد. با ثبت کامل موج، خروجی ابر نقاط دارای تراکم بالاتر و قابلیت اطمینان بیشترهمراه با پارامترهای جدیدی ...  بیشتر

بررسى برهم کنش امواج مایکروویو باسطح زمین

داود مجیدی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 28-35

چکیده
  امروزه سنجش از دور مایکروویو در بررسى و پایش سطح زمین و عوارض آن از اهمیت بسزایى برخوردار مى‏باشد. اساس سنجش از دور مایکروویو مبتنى بر شناخت دقیق برهم‏کنش این امواج با سطوح مختلف زمین نظیر خاک، آب، پوشش گیاهى و...است. بدون چنین شناختى اتخاذ شیوه‏ هاى کارآمد و مؤثر پدافند غیرعامل براى حفظ مراکز حیاتى، حساس و مهم امکان‏ پذیر نمى‏ ...  بیشتر

بررسى ژئومورفولوژى یخچال یخار با استفاده از فناورى سنجش از دور (قله دماوند)

سعید خدائیان؛ پرویز ضیائیان؛ سعیده فخاری

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 81-85

چکیده
  یکى از مهم ترین مواریث اقلیمى دوران چهارم در ارتفاعات ایران، ژئومورفولوژى یخچالى و آثار یخچال‏ هاى آن دوران به شمار می رود. در این میان یخچال هاى دماوند نیز با بیش از 15 زبانه کوچک و بزرگ که آثار حیات و فعالیت در آنها دیده مى‏ شود، تنها بازمانده ‏ى آن یخچال هاست. مطالعات پراکنده ‏اى در یک قرن اخیر از سوى محققین ایرانى و خارجى بر ...  بیشتر

تفکیک نواحى متفاوت رشد محصول در مقیاس مزرعه بااستفاده از فن آورى سنجش از دور (مطالعه موردى: منطقه برخوار اصفهان)

مجتبی فتحی؛ علیرضا مامن پوش

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 71-74

چکیده
  دستیابى به تولید پایدار محصولات کشاورزى همراه با سودآورى مناسب و حفظ محیط زیست از اثرات مخرب کودهاى شیمیایى بدون در نظر گرفتن تغییرات درون مزرعه‏ اى خاک و رشد گیاه امکان ‏پذیر نمى‏ باشد. تفکیک مزرعه به نواحى مدیریتى به روش هاى مختلف انجام مى‏ شود. نمونه بردارى متراکم از گیاه و خاک و تهیه نقشه خطوط هم مقدار ویژگی هاى آن همچنین ...  بیشتر

آشکارسازى تغییرات پوشش و کاربرى اراضى با تکیه بر علوم دور سنجى

علیرضا سفیانیان؛ سامره فلاحتکار

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 13-18

چکیده
  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایى در شناسایى و تجزیه و تحلیل تغییر کاربرى اراضى کاربرد گسترده ‏اى دارند. سنجش از دور ماهواره‏ اى، داده‏ هاى چند زمانه و چند طیفى را تهیه مى‏ کند که مى‏ تواند براى کمّى کردن نوع و مقدار و موقعیت تغییر کاربرى اراضى استفاده شود. در مقابل سامانه اطلاعات جغرافیایى نیز، یک محیط قابل انعطافى براى ...  بیشتر