دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی اثر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر سیل خیزی - مطالعه موردی: حوضه آبخیز پردیسان در استان قم

الهام فروتن

دوره 30، شماره 120 ، اسفند 1400، ، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.251061

چکیده
  سیل از جمله رخدادهای طبیعی است که وقوع آن سالانه خسارت‌های زیادی به مردم و محیط‌زیست در سراسر جهان وارد می‌کند. اقدامات آبخیزداری راهکاری مؤثر در راستای کنترل سیل و کاهش خسارت ناشی از آن بوده و ارزیابی اثر این اقدامات بیانگر میزان دستیابی به موفقیت در نائل شدن به هدف کنترل سیلاب است. در این تحقیق هدف آن است که از تلفیق روش شماره منحنی ...  بیشتر

پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان

زهره مریانجی؛ حامد عباسی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24808

چکیده
  از خصوصیات مهم اقلیم همدان نامنظم بودن زمان بارش و ریزش حداکثر 24 ساعته در ماه‌های اسفند و فروردین است. این عامل، یعنی ریزش باران‌های شدید باعث افزایش خطر سیل در این استان گشته است. فصل زمستان ریزش به صورت برف است و زمان ذوب آن در فروردین ماه همراه با بارش باران باعث طغیان رودخانه‌ها می‌گردد. در ماه‌های دیگر سال خالی بودن زمین از پوشش ...  بیشتر