دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 47-57

چکیده
  سیاست احداث شهرهای جدید در ایران با هدف کاهش فشارهای جمعیتی وارد شده به شهرهای بزرگ در اواخر دهه 1360 مطرح گردید. با شروع احداث شهرهای جدید، برخی مسائل و مشکلات شهرهای جدید آشکار شده و انتقادات و پیشنهادهای اصلاحی بیان گردید که تا امروز همچنان ادامه دارد. در این راستا، پژوهش حاضر، به بررسی دلائل عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران می‌پردازد. ...  بیشتر

مکان یابى شهر جدید سهند (ارزیابى نقاط قوت و ضعف مکان انتخابى)

مهدی قرخلو؛ یوسف اشرفی

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 28-36

چکیده
  مکان یابى شهرهاى جدید شامل مطالعات منطقه‏ اى، انتخاب اولیه چند مکان، تدوین معیارهاى انتخاب، بکارگیرى معیارها در مورد مکان هاى مختلف و انتخاب آلترناتیو برتر یعنى مکان مناسب‏ تر براى توسعه شهر جدید مى‏ باشد. این مکان یابى تأثیر مستقیمى در موفقیت یا عدم موفقیت شهرهاى جدید دارد و به دلیل این که مکان شهر در جذب جمعیت یا پذیرش آنها ...  بیشتر