دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی و پایش روند گسترش فیزیکی سی ساله شهر اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای

سعید وارمش؛ سهراب محترم عنبران؛ زهرا روحنواز

دوره 31، شماره 123 ، آذر 1401، ، صفحه 139-153

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.699919

چکیده
  در طی دهه­ های اخیر اراضی حاشیه ­ای شهرها که اغلب از اراضی کشاورزی مرغوب و باغات می­ باشند، تغییر کاربری داده شده ­اند که این تغییرات به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر چالش ­های اجتماعی و زیست­ محیطی به شمار می ­آیند. امروزه فن­آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به دلیل قابلیت­ هایی مانند قدرت نظارت و تفکیک زمانی ...  بیشتر

ارزیابی تغییرات فضایی - زمانی زیرساخت سبز شهری مبتنی بر الگوریتم درخت تصمیم گیری فرآیندهای فضایی - مطالعه موردی: سیمای سرزمین تهران

بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، ، صفحه 167-188

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254788

چکیده
  گسترش سریع شهرنشینی به‌همراه تغییرات بی‌رویه در کاربری/پوشش اراضی سیستم سیمای‌سرزمین تهران باعث اختلال در الگوی ترکیب و توزیع زیرساخت‌ سبز شهری شده است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل تغییرات فضایی-زمانی الگوی زیرساخت‌ سبز شهری تهران متأثر از فرآیندهای فضایی سیمای‌سرزمین در بازه زمانی 2030-1990 (4 دوره 10ساله) می‌باشد. رویکرد پژوهش حاضر، ...  بیشتر

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات

افروز باقری؛ بهرام ملک محمدی؛ بنفشه زهرائی؛ امیرحسام حسنی؛ فرزام بابائی

دوره 30، شماره 117 ، خرداد 1400، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.244456

چکیده
  برخی ازعوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی مانند تغییرات کاربری اراضی، رشد جمعیت وتغییر اقلیم در مقیاس‌های خرد و کلان، بر سیستم‌های منابع آب اثرات منفی وارد می‌کنند که بررسی همه‌جانبه و همزمان آن‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش، تعیین تغییرات کاربری اراضی دوره‌های مختلف زمانی در دشت لنجانات با کاربرد تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر

آشکارسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA-Markov مطالعه موردی: محور کلان شهر تهران - دماوند

ناصر شفیعی ثابت؛ علیرضا شکیبا؛ اشکان محمدی

دوره 28، شماره 111 ، آذر 1398، ، صفحه 175-190

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37517

چکیده
  مدل سازی تغییرات کاربری اراضی، ابزاری ضروری برای تجزیه و تحلیل‌های محیط زیستی، برنامه‌ریزی  و مدیریت محسوب می‌گردد. در حال حاضر آشکار سازی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهواره‌ای ابزاری سودمند برای درک تغییرات زیست محیطی در رابطه با فعالیت‌های انسانی به حساب می‌آیند. ناحیه مورد مطالعه یکی ازمناطق ایران ...  بیشتر

کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ماتریس ضرب کاربری ها (مطالعه موردی: منطقه دزفول)

علی شجاعیان

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 55-62

چکیده
  آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شامل کاربرد مجموعه داده‌های چند زمانه به منظور مشخص نمودن مناطقی است که کاربری و پوشش زمینی آنها در تاریخ‌های مختلف تصویربرداری تغییراتی داشته‌اند. از روش‌­های نوین در این زمینه بکارگیری سنجش از دور بعنوان ابزاری تکرارپذیر، مقرون به صرفه و در دسترس است. به همین منظور به بررسی تغییرات کاربری اراضی ...  بیشتر